Глеб Самойлов & The Matrixx | Вильнюс

Глеб Самойлов & The Matrixx | Вильнюс

Facebook event: https://www.facebook.com/events/798682907183551/

18+

Early bird tickets – 25 Eur (https://www.ticketshop.lv/site/events/view/3074?fbclid=IwAR2Oiq7XF3dXqV-VwibqwTkJ2CzJcLjCIfwxlmdcYvwmqEuZ0O_5JZ3k-XU)

Тысячи сердец поклонников всегда влекла особая, мрачная романтика «Агаты Кристи», ставшая впоследствии визитной карточкой легендарного коллектива. Тёмные воды почти гипнотических мотивов и эпатажной эстетики группы, манящие табуированностью лирические сюжеты – более изощренного искушения декадансом, кажется, не знала русскоязычная музыкальная сцена. Глеб Самойлов решил подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия «Агаты Кристи». Он представит уникальную ретроспективу, в рамках которой прозвучат не только такие абсолютные хиты, как «Ковёр-вертолёт», «Опиум для никого», «Чёрная луна», но и диковинные раритеты, вроде «Бесса мэ», «Вольно!» и «В интересах революции».

Предстоящий концерт в Вильнюсе позволит не только по-новому открыть для себя «тёмную сторону» творчества любимой группы, но и станет настоящим праздником для истинных ценителей обречённой, но столь притягательной эстетики декаданса.

Tūkstančius gerbėjų širdžių visuomet traukė niūri “Agatos Kristi” romantika, ilgainiui tapusi legendinio kolektyvo vizitine kortele.
Tamsūs grupės hipnozinių motyvų ir epotažinės estetikos vandenys, viliojantys tabuizuotumu lyriniai siužetai – tobulesnio išbandymo dekadancu rusakalbė muzikinė scena, regis, nepažino.
Glebas Samoilovas nusprendė padovanoti klausytojams galimybę vėl pasimėgauti mylimų kompozicijų mistiniu žavesiu ir pajausti grupės “Agata Kristi” kūrybinio palikimo energiją. Jis pateiks unikalią retrospektyvą, kurios ribose nuskambės ne tik tokie absoliutūs hitai, “Kovior – vertaliot”, “Opium dlia nekogo”, “Čiornaja luna”, bet ir neįprasti raritetai, tokie kaip “Bessame”, “Volno!” ir “V interesach revoliuciji”.
Koncertas įvyksiantis Vilniuje, leis ne tik naujai sau atrasti mėgstamos grupės i„tamsiąją pusę“, bet ir taps puikia švente tikriems pasmerktos, bet tokios patrauklios estetikos dekadanso, vertintojams.

“Agata Kristi” īpašā drūmā romantika, kas paguvusi kļūt par leģendārā kolektīva vizītkarti, vienmēr piesaistījusi tūkstošiem pielūdzēju sirdis. Tumšo dzīļu gandrīz hipnotiskie motīvi, grupas izaicinošā estētika un liriskie sižeti – šķiet, ka izsmalcinātāka kārdinājuma dekadencē krievu mūzika līdz šim nav pazinusi.

Gļebs Samoilovs piedāvā iespēju klausītājiem atkal izbaudīt iecienītāko kompozīciju mistisko valdzinājumu un izjust “Agata Kristi” radošā mantojuma enerģiju. Viņs prezentēs unikālu retrospekciju, kuras ietvaros tiks atskaņoti gan populārie hiti, tādi kā “Ковёр-вертолёт”,, “Опиум для никого”, “Чёрная луна”, gan tādas raritātes kā “Бесса мэ”, “Вольно!” un “В интересах революции”.

Koncerts, kas notiks Viļņā, sniegs iespēju ne tikai atklāt sava iecienītā kolektīva snieguma “tumšo pusi” no jauna skatupunkta, bet arī būs kā īsti svētki patiesiem nolemtās, bet tik pievilcīgas dekadences estētikas cienītājiem.

DAUGIAU