3 in 1 Šokio Vakaras | Dance Evening 3 in 1

3 in 1 Šokio Vakaras | Dance Evening 3 in 1

Trys pasirodymai, trys duetai, vienas vakaras, viena scena | Three performances, three duos, one evening, one stage

——————————————————————————————-

Audio-vizualinis performansas “TVENKTI”

Performanso metu, pagrindinis veiksmas vystosi apie laiko tėkmę. Sakant, kad tik dabartis egzistuoja – klystame, to nepakanka. Tai neleidžia daryti išvados apie tam tikrą laiko tarpą, santykį tarp tų laiko taškų ir tai, kaip praeitis paveikia dabartį.

Premjera: 2018 rugsėjo 7d „Startas. International Contemporary Art Festival”

Autoriai: Adrian Carlo Bibiano (MX/CA), Veronika Tarasevičiūtė (LT), Karolina Latvytė Bibiano (LT)

Trukmė: 10 min.

——————————————————————————————-

P R E M J E R A !

Šokio spektaklis “NAILED IT”

Šiame pasirodyme mes nagrinėjame jausmus ir patirtis susijusias su nesėkme (angl. failure). Tai yra apžvalga, tai ką šis jausmas mums daro, ką jis duoda, kaip jis paveikia mūsų sprendimus ir savęs suvokimą. Kartais ji yra asmeninė, kartais – bendrinė. Jie specialiai nesiekia atskleisti tam tikrų istorijų kaip jiems nepasisekė ar vis dar nesiseka. Kartais tai tiesiog atsitinka.

Choreografija: Paulius Prievelis

Šokėjai: Ema Senkuvienė (LT), Adrian Carlo Bibiano (MX/CA)

Trukmė: 27 min.

——————————————————————————————-

Ištrauka iš šokio spektaklio “X IR ATEITIES X”

Mes – tikri žmonės su tikrais išgyvenimais. Mes įstrigom. Mes patys esame problema. Būkit atidūs, nes mes esame jūs. Tai dar neužbaigtas darbas.

Pasirašo,

X ir ateities X

Premjera: 2018 lapkričio 16 d. Viniuje, šokio tyrinėjimo platformoje “Bitės”

Choreografija ir atlikimas: Blake Seidel (JAV) ir Ema Senkuvienė (LT)

Muzika: CoH- “Vivid”

Nuotraukų autorius: Erik Zarcone

Ištraukos iš spektaklio trukmė: 10 min

Bilietus platina: Tiketa.lt ir Kauno miesto Kamerinio teatro kasose.

Bilieto kaina: 10 Eur.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Audio-visual performance “TVENKTI”

During performance, the main action evolves around the time flow. By saying that only the present exists – we are wrong, it is not enough. This prevents the conclusion of a certain period of time, the relationship between those points of time and how the past affects the present.

Premiere: September 7, 2018 at ”Startas. International Contemporary Art Festival“

Authors: Adrian Carlo Bibiano (MX/CA), Veronika Tarasevičiūtė (LT), Karolina Latvytė Bibiano (LT)

Duration: 10 min.

——————————————————————————————-

P R E M I E R E !

Dance performance “NAILED IT”

In this performance, the dancers – Ema and Carlo, will share some of their experiences with failure. Sometimes it is personal, other times it is general. They do not expose certain stories in what or how they have failed or are still failing on purpose. It just happens.

In this performance you can relax. After all, It is not you who are on the stage.

Choreography: Paulius Prievelis

Dancers: Ema Senkuvienė (LT), Adrian Carlo Bibiano (MX/CA)

Duration: 27 min.

——————————————————————————————-

Excerpt from a dance performance “X AND FUTURE X”

We are real people with the real experiences. We are stuck. We are the problem. Stay present because we are you. It‘s a work in progress.

Signed,

X and future X

Premiere: November 16, 2018 Vilnius, Dance Research Platform “Bitės”

Choreography and performance: Blake Seidel (JAV) ir Ema Senkuvienė (LT)

Music: CoH- “Vivid”

Photo author: Erik Zarcone

Excerpt duration: 10 min

DAUGIAU