AUKURO TOP’ai!

AUKURO TOP’ai!

„Aukuro“ TOP‘ai
Kūrybinės veiklos 30-mečiui
 
Klaipėdos choras „Aukuras“
Meno vadovas ir dirigentas Tomas Ambrozaitis
Dovilė Kirdaitė (chormeisterė)
Aušra Valentienė (fortepijonas) 
Dalyvauja choro bičiuliai atlikėjai
 
Programa: Ildebrando Pizzetti, Jonas Tamulionis, Vytautas Miškinis, Vaclovas Augustinas, Vladimiras Konstantinovas, Remigijus Šileika ir kiti mėgstamiausi choro repertuaro autoriai
 

 
Antroji „Aukuro“ 30-mečio kūrybinės veiklos sukakčiai skirta programa pristatys populiariausius per visą kolektyvo gyvavimo laikotarpį atliktus kūrinius. Pasak kolektyvo meno vadovo Tomo Ambrozaičio, „kviesime visus buvusius aukuriečius, kurie kažkada dainavo chore. Jie vienokiais ar kitokiais etapais buvo šiame kolektyve. Kviesime ir dirigentus, kurie yra dirigavę „Aukurui“. Kviesime ir buvusius vadovus, nes taip turi būti. Tokia yra priedermė“.
 

1

DAUGIAU