DON ŽUANAS

DON ŽUANAS

Riboto matotmumo vietos Žvejų kultūros rūmuose, parterio pirmose dvejose eilėse.

W. A. Mozart “Don Žuanas”

Don Žuano – atkaklaus moterų mylėtojo personažas, jo gyvenimo ir mirties istorija jaudina žmones ne tris ir net ne keturis šimtus metų. Jau viduramžių legendose skirtingais vardais jis pasirodydavo tai Italijoje, tai Ispanijoje, Vokietijoje ar Prancūzijoje… Ak, kas gi jo nepažinojo? Nenorėdamas nuskriausti nei vienos moters, Don Žuanas nuo blondinių skubėjo pas brunetes, o nuo italių pas ispanes, – taip užkariavęs įvairių tautų folklorą, jis vėliau sėkmingai įsibrovė ir į visų būsimųjų epochų meną.

Pirmuoju literatūriniu Don Žuano istorijos šaltiniu laikoma 1630 metais parašyta vienuolio Gabrielio Tellezo (rašiusio Tirso de Molina pseudonimu) pjesė “El Burlador de Sevilla, y Combidado de pietra” /Viliotojas iš Sevilijos arba Akmeninis svečias/. Pirmuoju. O vėliau… 18 amžiuje vos ne visi Europos teatrai ir įvairios keliaujančios teatro trupės statė pjeses šiuo siužetu.

REŽISIERIUS – Jonas VAITKUS

DIRIGENTAS STATYTOJAS – Josef WALLNIG

DIRIGENTAS – Tomas AMBROZAITIS

DIRIGENTO ASISTENTAS – Giedrius VAZNYS

SCENOGRAFAS – Gintaras MAKAREVIČIUS

KOSTIUMŲ DAILININKĖ – Sandra STRAUKAITĖ

ŠVIESŲ DAILININKAS – Eugenijus SABALIAUSKAS

CHOREOGRAFAS – Aurelijus LIŠKAUSKAS

DAUGIAU