Kita žmonijos istorija | Paskaita

Kita žmonijos istorija | Paskaita

Prieš 5 milijonus metų prasidėjo Žemės planetos istorija, tačiau žmonija apie savo namus žino stebėtinai mažai. Tad kartais atskleistos žmonijos paslaptys ne tik glumina, bet ir verčia iš naujo įvertinti savąjį gamtos ir pasaulio suvokimą.                                                
Paskaitoje  sužinosite:  
Kada gimė žmogus, kas mūsų protėviai.
Kada atsirado ir kur buvo Atlandida, Lemūrija ir Hiperborėja.
Pasaulio tvanas.
Kaip susiję žmonių rasės, kalba ir Babilonas.
Kas ir kaip pastatė Egipto piramides.
Dreiko sąsiauris,SMarianos įduba, Sacharos akis ir dar daugiau paslapčių paskaitoje atskleis astropsichologė  Rūta Remeikė.
 
Karštoje dykumoje gyveno gyvatė. Ji buvo vieniša, protinga ir graži. Ji buvo nuodinga, bet jos nuodai nebuvo mirtini. Tačiau žmonės jos vis tiek bijojo ir vengė.
„Kodėl žmonės tokie neprotingi ir visko bijo? – pagalvojo gyvatė – Jie bijo mirti ir miršta. Jie bijo prarasti ir praranda. Jie bijo kristi ir krenta. Jie bijo ateities, nesuvokdami, kad ateitis slypi jų pačių viduje. Jie bijo vienatvės, bet taip pat vieniši tarp žmonių!
Vieną dieną gyvatė atšliaužė prie Sfinkso ir paklausė:
– Sfinksai, kodėl tu čia guli vienas?
„Nes, – atsakė Sfinksas, – aš čia saugau didžias žiniasžmonėms.
-Tu saugai didžias žinias žmonėms nuo žmonių?! Kaip tai suprasti, Sfinksai?
„Ateis laikas ir tu suprasi“, – atsakė Sfinksas ir paslaptingai nusišypsojo.
Gyvatė ilgai galvojo apie Sfinkso žodžius: „Žmonės yra tinginiai ir nemėgsta mokytis. Jiems nereikia žinių, ypač didžių žinių. Jis tiesiog  mane kvailina. O kas čia per didelės žinios?
Ji grįžo prie Sfinkso ir paklausė:
– Ką tu slepi, Sfinksai. Pasakyk man savo paslaptį!
Tačiau Sfinksas tik liūdnai nusišypsojo ir toliau žvelgė į Rytus.
Tada gyvatė nusprendė tvirtai viską išsiaiškinti pati. Susisukusi į žiedą, ji atsidūrė tarp Sfinkso letenų ir pradėjo stebėti, kas vyksta aplinkui.
Vėl ir vėl žmonės priėjo prie Sfinkso, pažvelgė į Jį ir išėjo.
„Kodėl žmonės ateina pas jį? Jie patys nesupranta. Bet kažkas juos traukia prie Jo“, – padarė išvadą gyvatė.
Vieną dieną ji pamatė vyrą, kuris nusilenkė Sfinksui ir paprašė jo išgydyti jo tėvą.
„Na, pažiūrėsiu, kaip Sfinksas išpildo jo prašymą“, – pagalvojo gyvatė ir tyliai įslinko į vyro krepšį. Vyras grįžo namo ir padėjo maišelį prie lovos, kurioje gulėjo ligonis.
“Mano tėvui reikia vaistų nuo gyvatės nuodų, bet aš neturiu pinigų už juos sumokėti”, – pasakė vyras ir kažkur išėjo.
O gyvatė išlindo iš maišo, pažvelgė į ligonį ir pagalvojo:
„Turime padėti žmogui“.
Ant stalo stovėjo stiklinė vandens. Gyvatė, prišliaužusi prie stiklo savo nuodingais dantimis, išleido savo nuodus Ligonis išgėrė šio vandens ir pradėjo sveikti. Gyvatė gyveno jų namuose, kol visiškai pasveiko.
Galiausiai gyvatė grįžo prie Sfinkso ir atsigulė tarp jo letenų.
Staiga ji pastebėjo ant jų užrašą:
“Meilė. Mylėk visus žmones ir tapsi gamtos karaliumi.
„Kiek dienų aš praleidau čia! Ir kodėl anksčiau nieko nepastebėjai?!” – nustebo gyvatė. Ji pradėjo toliau tyrinėti Sfinksą ir pamatė kitą užrašą ant jo kūno:
“Taika ir ramybė. Pasiekite taiką ir ramybę savo sieloje ir tapsite stiprūs kaip jautis.
O ant sparnų parašyta:
„Bebaimis. Nugalėk baimę, gausi erelio sparnus ir skrisi“.
Gyvatė pagalvojo: „Aš nieko nebijau. Bet aš niekada negalėsiu skristi. Tas, kuris gimė šliaužioti, negali skristi.
Staiga atskrido erelis ir pagriebė gyvatę. Jis pakėlė ją aukštai į dangų. Bet gyvatė nebijojo. “Aš skrendu! Aš skrendu! Aš skrendu!” – sušuko ji su didžiuliu džiaugsmu ir susižavėjimu. Erelis uždėjo gyvatę Sfinksui ant galvos ir nuskrido. Ant jo gyvatė pamatė kitą užrašą:
“Džiaugsmas. Švieskite džiaugsmu ir džiuginkite, ir jūs gausite išminties, kuri randa džiaugsmą gyvenimo gelmėse.
Gyvatė pažvelgė žemyn ir pamatė žmones. Žmonės ją taip pat pastebėjo.
„Žiūrėk, žiūrėk! Gyvatė ant Sfinkso galvos. Kokia graži gyvatė! – Žmonės žavėjosi ir klausė: „Kaip ji galėjo ten patekti?
O gyvatė pažvelgė į žmones ir pagalvojo:
„Žinios ateina pas žmogų, kai jo Dvasia yra išsivalius ir pasiruošusi ją priimti“.
– Kas prie jūsų pritraukia tiek daug žmonių, Sfinksai? – paklausė gyvatė.
„Ateis laikas, ir tu suprasi“, – atsakė Sfinksas ir jo veidą nušvietė šviesi šypsena

Perkant 10 ir daugiau bilietų galite kreiptis: [email protected]

Durys atidaromos: apie 19:00
Renginio trukmė: 1:00
Pertraukos: nėra
Renginio kalba: lietuvių
Vaikai įleidžiami nemokamai: neįleidžiami
Amžiaus cenzas: nėra
Nuolaidos: netaikomos
DAUGIAU