Leidimas mėgėjų žvejybai išnuomotame vandens telkinyje. Molėtų r. sav. ež.Alaušai

Leidimas mėgėjų žvejybai išnuomotame vandens telkinyje. Molėtų r. sav. ež.Alaušai

Nuo 2020 m. balandžio 11 dienos Kirneilio ežere įsigalioja LIMITUOTA ŽVEJYBA:

Kirneilio ež. (kodas 12231948); 57,8 ha; Molėtų r. sav.

Marijus Morkevičius

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas), arba nemokamą žvejybos teisę. Nuo saulės nusileidimo iki jos patekėjimo žvejoti leidžiama turint žvejybos ploto naudotojo išduotą, tokią teisę patvirtinantį Leidimą. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

2. Išduodami Leidimai parai, savaitei, mėnesiui ir metams, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne mažesnę kaip 50 cm), 1 šamą (ne mažesnį kaip 80 cm) ir 3 lynus (ne mažesnius kaip 30 cm). Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.

3. Per metus išduodamų Leidimų skaičius neribojamas.

4. Žvejojant dugnine meškere bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 4 vienetų.

5. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji), o ant ledo – ir asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą ne toliau kaip už 1 km nuo Kirneilio ež. (turėdami tai įrodantį dokumentą). Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims ir vietos gyventojams, žvejojantiems be Leidimo, leidžiama žvejoti naudojant tik 1 žvejybos įrankį, visus sugautus šamus, lynus ir lydekas privaloma nedelsiant paleisti atgal į Kirneilio ež.

6. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Kirneilio ežerą, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

7. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2020 m. balandžio 11 d.

Leidimas įsigalioja nuo pirkimo dienos ir galioja pirkime pasirinktam laikotarpiui.

Žvejybos leidimus į išnuomotus vandens telkinius jau galite įsigyti ir TIKETOJE

Vieno pirkimo metu galima pirkti tik 1 leidimą, pirkimo metu įvedant žvejo asmens kodą, kuris bus matomas ant leidimo taip identifikuojant žveją.

Leidimus galite įsigyti tiek www.tiketa.lt, tiek ir visose TIKETA kasose visoje Lietuvoje.

Leidimui taikomas paslaugos mokestis – 0,50 EUR.

DAUGIAU