Lietuvos aviacijos muziejus

Lietuvos aviacijos muziejus

Lankytojo bilietas

Virtualus 15 min skraidymas skrydžių imituokliu

Ekskursijų vadovo paslauga (10 ir daugiau lankytojų grupei)

Personalinio vadovo paslauga (iki 9 lankytojų grupei)

Lietuvos aviacijos muziejaus padaliniai dirba kasdien 9-17 val. išskyrus sekmadienius ir valstybinių švenčių dienas.

Bilietas galioja iki 2017 m. balandžio 1 d.

Lietuvos aviacijos muziejus organizuoja edukacinius užsiėmimus, skirtus įvairaus amžiaus moksleiviams. Užsiėmimų trukmė nuo 1 val. 30 min. iki 2 val.

Įsigijus edukacinę programą būtina registruotis ant bilieto nurodytais kontaktais.

Šiuo metu galite įsigyti šiuos edukacinius užsiėmimus:

Kodėl skrenda lėktuvas?

Edukacinis užsiėmimas skirtas visiems mokyklinio amžiaus moksleiviams bei suaugusiems. Šio edukacinio užsiėmimo tikslas – supažindinti dalyvius su Lietuvos aviacijos istorija, aviacine technika, propaguoti lakūno profesiją ir išmėginti savo jėgas pilotuojant virtualų orlaivį. Edukaciniame užsiėmime naudojame muziejaus skraidymų imitatorių – orlaivio kabinos maketą su įdiegta valdymo bei programine įranga. Virtualių skrydžių programa leidžia pasirinkti orlaivio tipą, kilti ir leistis aerodromuose bet kurioje pasaulio šalyje. Treniruoklis skirtas susipažinti su orlaivio valdymo ypatumais, o patyrusiems „skraidūnams” – pasitikrinti savo žinias. Programinė įranga leidžia keisti skrydžio sudėtingumą priklausomai nuo pilotuojančio asmens pasiruošimo.

7-9 klasių moksleiviai, dalyvaudami edukaciniame užsiėmime, pagilina bei įtvirtina savo fizikos mokslų žinias – Bernulio lygtį, skrydžio metu veikiančių jėgų diagramas, atstojamąją jėgą, pasipriešinimo ir traukos jėgas bei t.t.

Kaina – 30 Lt / 8,69 Eur + lankytojų bilietai.

Akrobatinio skraidymo sportas Lietuvoje

Edukacinis užsiėmimas skirtas visiems mokyklinio amžiaus moksleiviams bei suaugusiems. Šios edukacinės programos tikslas – supažindinti su Lietuvos aviacijos akrobatikai skirtais lėktuvais ir viena seniausių Lietuvoje aviacinio sporto šakų – akrobatinio skraidymo sportu, jo specifika ir pilotais. Šiam tikslui naudojami su programos tema susiję Lietuvos aviacijos muziejaus eksponatai, viską apjungiant vaizdžiu edukacinio užsiėmimo vadovo pasakojimu, paremtu teorine ir praktine šio aviacijos sporto informacija. Užsiėmimo dalyviai taip pat supažindinami su įvairių laikų geriausiųjų akrobatinio skraidymo sporto pilotų asmenybėmis bei jų pasiekimais, kurie gali įkvėpti ne vieną jauną žmogų svarbiems gyvenimo darbams bei iššūkiams. Norintieji galės susipažinti ir su kitais muziejaus eksponatais, iš arti pamatyti ar net paliesti savomis rankomis dangaus platybėse skrajojusius orlaivius.

7-9 klasių moksleiviai, dalyvaudami edukaciniame užsiėmime, pagilina bei įtvirtina savo fizikos ir istorijos mokslų žinias, sužino įvairių aviacinių žinių.

Kaina – 30 Lt/ 8,69 Eur + lankytojų bilietai.

Sklandymo sportas Lietuvoje

Edukacinis užsiėmimas skirtas visiems mokyklinio amžiaus moksleiviams bei suaugusiems. Šio edukacinio užsiėmimo tikslas – supažindinti su Lietuvos aviacijos muziejaus sklandytuvais ir viena popiuliariausių Lietuvoje aviacinio sporto šakų – sklandymo sportu, šiam sportui naudojama technika, konstruktoriais ir pilotais. Šiam tikslui pasitelkiami užsiėmimo temą iliustruojantys Lietuvos aviacijos muziejaus eksponatai ir edukacinio užsiėmimo vadovo pasakojimas, paremtas teorinėmis ir praktinėmis šio aviacijos sporto žiniomis. Užsiėmimo dalyviai taip pat supažindinami su žymiomis sklandymo sporto asmenybėmis bei jų pasiekimais. Norintieji galės susipažinti ir su kitais muziejaus eksponatais, iš arti pamatyti ar net savomis rankomis prisiliesti prie debesų takais lakiojusių orlaivių.

7-9 klasių moksleiviai, dalyvaudami edukaciniame užsiėmime, pagilina bei įtvirtina savo fizikos ir istorijos mokslų žinias, susipažįsta su aerodinamikos pagrindais.

Kaina – 30 Lt/ 8,69 Eur + lankytojų bilietai.

Pieškime aviaciją

Edukacinis užsiėmimas skirtas ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus moksleiviams. Šio edukacinio užsiėmimo tikslas – supažindinti moksleivius su Lietuvos aviacijos istorija bei lavinti atmintį, atkuriant matytus vaizdus pieštukais, akvarele ar guašu. Sukurtuose darbeliuose išreiškiamas momentinis vaiko ir muziejaus ekspozicijos santykis, teikiantis jauniesiems autoriams daug emocijų. Šis usiėmimas padeda prisiminti ir istoriją – aviatorių, garsinusių mūsų šalį, atminimą. Lietuvos aviacijos muziejus eksponuoja įvairią aviacinę techniką: karinius naikintuvus, sportinius lėktuvus, sraigtasparnius, sklandytuvus, skraidykles ir kt. Čia galima pamatyti vieną lengviausių sklandytuvų pasaulyje Pūkelį, mažiausią pasaulyje sklandytuvą Boružę, veikiančią transatlantinių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno lėktuvo Lituanica kopiją.

Kaina – 30 Lt/ 8,69 Eur + lankytojų bilietai.

Ugnis – mūsų draugas ir priešas

Lietuvos aviacijos muziejus, bendradarbiaudamas su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, yra įkūręs Ugniagesybos istorijos ekspoziciją. Bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams turime parengę edukacinius užsiėmimus, skirtus mokyti saugiai elgtis su ugnimi ir sumaniai elgtis įvykus nelaimei. Atskirų pakopų (jų yra keturios) edukaciniai užsiėmimai „Ugnis – mūsų draugas ir priešas“ yra pritaikyti visų amžiaus grupių moksleiviams. Šis užsiėmimas yra ugdymo programos dalis, programų turinys atitinka visas Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas. Mokytojams yra paruošta metodinė medžiaga, padedanti supažindinti moksleivius su priešgaisrinės saugos pagrindais ir parengti juos aktyviam dalyvavimui edukaciniuose užsiėmimuose.

Programos tikslas – naudojantis techninėmis ir didaktinėmis priemonėmis moksleiviams suformuoti ir įtvirtinti praktinius priešgaisrinės saugos įgūdžius.

Kaina – 30 Lt/ 8,69 Eur + lankytojų bilietai.

Jaunasis ugniagesys

Edukacinios užsiėmimo dalyviai susipažįsta su ugniagesybos istorija, mokomi būti atsargūs su ugnimi bei tinkamai elgtis įvykus nelaimei. Siekiant, kad moksleiviai įgytų darbo su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis įgūdžių, programos dalyviai susiskirsto į komandas po 8-10 vaikų ir dalyvauja specialiai jauniesiems ugniagesiams parengtoje estafetėje, atlikdami įvairias praktines užduotis naudojant ugniagesių darbo priemones. Užsiėmimas paruoštas laikantis ugdymo programos „Žmogaus sauga”, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, nuostatų, ir yra skirta 5-8 klasių moksleiviams. Sėkmingai atlikusiems užduotis moksleiviams įteikiami “Jaunojo ugniagesio” pažymėjimai. Užsiėmimas vyksta Lietuvos aviacijos muziejaus Ugniagesybos istorijos ekspozicijoje ir lauko aikštelėje.

Programos tikslas – naudojant ugniagesybos ekspozicijos eksponatus ir vaizdinę medžiagą parodyti ugnies keliamus pavojus, sunkumus ją gesinant bei įtvirtinti įgytas žinias atliekant praktines užduotis.

Edukacinės programos trukmė 2 val.

Kaina – 50 Lt / 14,48 Eur + lankytojų bilietai.

Vaikai ir aviacija

Užsiėmimo tikslas – supažindinti ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikus su Lietuvos aviacijos istorija, orlaiviais, kuriais įvairiais laikotarpiais skraidė lietuviai ir žymiausiais mūsų šalies lakūnais. Lietuvos aviacijos muziejuje eksponuojama įvairi aviacinė technika: kariniai naikintuvai, sportiniai lėktuvai, sraigtasparniai, sklandytuvai, skraidyklės ir kt. Tarp jų yra daug Lietuvoje sukonstruotų ir pagamintų orlaivių: įvairių B. Oškinio sklandytuvų, atviros klasės sklandytuvas LAK-12 Lietuva ir kt. Ekspozicijoje yra daug įvairių orlaivių modelių, pasakojančių apie pasaulinės aviacijos raidą. Dalyviai supažindinami su vaikų sklandymui naudotais sklandytuvais (sklandyti gali pradėti 9-mečiai !) bei iki šiol veikiančių Vaikų sklandymo mokyklų istorija, tradicijomis ir šių dienų veikla. Edukacinės programos dalyviams siūlome:

1. Nulipdyti matytus ekspozicijoje lėktuvus iš plastilino.

2. Nupiešti labiausiai patikusį orlaivį.

3. Panaudojus eskizus, pagaminti skrendantį sklandytuvo modelį ir išmėginti jo skridimo savybes.

Kaina – 30 Lt / 8,69 Eur + lankytojų bilietai.

LITUANICA didvyriai amžinai gyvi

Edukacinis užsiėmimas skirtas jaunesniojo, vyresniojo mokyklinio amžiaus moksleiviams bei suaugusiems (parengti įvairūs programos variantai, atitinkantys dalyvių amžių). Programos dalyviams pateikiama vaizdinė informacinė medžiaga apie didvyrišką lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlanto vandenyną, išgarsinusį Lietuvos vardą visame pasaulyje. Šios edukacinės programos tikslas – skatinti dalyvius domėtis savo tautos istorija, ugdyti patriotiškumą ir nacionalinį pasididžiavimą.

Lietuvos aviacijos muziejuje yra S. Dariui ir S. Girėnui skirta ekspozicija, primenanti mūsų tautos didvyrių žygį, eksponuojama veikianti transatlantinio lėktuvo Lituanica kopija, yra įrengta atminimo kripta, pasakojanti apie tragišką žygio baigtį ir lakūnų atminimo įamžinimą.

Kaina – 30 Lt/ 8,69 Eur + lankytojų bilietai.

Vienas per Atlantą

Edukacinis užsiėmimas „Vienas per Atlantą” skirta jaunesniojo, vyresniojo mokyklinio amžiaus moksleiviams bei suaugusiems (yra parengti programos variantai skirtingo amžiaus dalyviams) susipažinti su antruoju lietuvių transatlantiniu lakūnu Feliksu Vaitkumi, kuris 1935m. sėkmingai perskrido Atlanto vandenyną ir tapo šeštuoju lakūnu aviacijos istorijoje įveikusiu Atlantą vienviečiu lėktuvu. Susipažinę su Atlanto šturmui skirta ekspozicija, programos dalyviai peržiūri dokumentinį filmą “Vienas per Atlantą”, vėliau savo jėgas gali išbandyti kompiuteriniame skrydžių imituoklyje pilotuodami Felikso Vaitkaus “Lituanica 2” (Atlanto šturmui parengtą Lockheed “Vega 5B”).

Edukacinės programos tikslas – skatinti dalyvius domėtis savo tautos istorija, ugdyti patriotiškumą ir nacionalinį pasididžiavimą, sužinoti, kaip galima pritaikyti fizikos, geografijos ir kitas mokykloje įgytas žinias.

Programa:

1. Trumpa Dariaus ir Girėno skrydžio apžvalga.

2. Dariaus ir Girėno skrydžio tęsėjas – Feliksas Vaitkus.

3. Dokumentinio filmo „Vienas per Atlantą” peržiūra.

4. Felikso Vaitkaus „Lituanika 2″ skrydžio imituoklyje.

Kaina – 30 Lt / 8,69 Eur + lankytojų bilietai.

Orientacinės varžybos

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas – Lietuvos aviacijos lopšys

Edukacinis užsiėmimas skirtas vyresnio amžiaus moksleiviams (7-12 kl.) ir suaugusiems. Edukacinio užsiėmimo metu nuotraukų, aprašų pagalba supažindiname dalyvius su S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo istorija bei dabartine veikla. Supažindinus su aerodromo raida, vaikai turi galimybę patys surasti ir pamatyti istorinius objektus. Šis edukacinis užsiėmimas reikalauja dėmesio sukaupimo, ištvermės, mąstymo ir greitos orientacijos. Tai ne tik žinių praplėtimas istorinėje srityje, bet ir aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas, erdvinio suvokimo tobulinimo būdas.

Varžybos organizuojamos nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.

Kaina 50 Lt /14,48 Eur + lankytojo bilietai.

„Kalėdos tarp lėktuvų“

Edukacinis užsiėmimas skirtas ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus moksleiviams. Edukacinės programos tikslas yra pažvelgti į vienas didžiųjų metų švenčių – Šv. Kalėdas ir Naujuosius metus – netradiciškai. Mūsų dienomis visus metus lauktas Kalėdų Senelis gali pasirodyti esąs puikus pilotas, „piluotuojantis” ne tik elnių traukiamas roges, bet ir tikrą šiuolaikinį lėktuvą.

S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome vaikai pasitinka lėktuvu atkskridusį Kalėdų senelį, kuris atskraidiną pilną maišą dovanėlių. Nusileidus Seneliui, visii grįžta į Lietuvos aviacijos muziejų, kur įdomiai papasakojama apie muziejaus ekspozicijų salėse esančius lėktuvus, drąsius lakūnus, svarbius aviacijos istorijos įvykius. Apžiūrėję lengviausią pasaulyje sklandytuvą „Pūkelį”, mažiausią pasaulyje sklandytuvą „Boružę”, mokomuosius sklandytuvus vaikams, transatlantinių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno lėktuvo „Lituanica” skraidančią repliką, pasėdėję tikrų lėktuvų kabinose edukacinio užsiėmimo dalyviai papuošia Kalėdų eglutę savo pačių išlankstytais spalvotais popieriniais lėktuvėliais. Papuošę eglutę vaikai parašo laiškus kitų metų Kalėdų seneliui, kurie “helio balionų paštu” išsiunčiami į Laplandiją. Išsiuntę laiškelius dalyviai susirenka prie Kalėdinio arbatos stalo. Čia vaikų laukia įdomi viktorina ir savo sugebėjimų išbandymas skrydžių imituokliuose.

Programos pabaigoje išlydimas Kalėdų senelis: įsėdęs į lėktuvo kabiną užveda variklį, ir išlydintys dalyviai „paskęsta” snaigių debesyje (jeigu lauke žiema).

Programa:

1. Edukacinė programa vyksta Lietuvos aviacijos muziejaus lauko ekspozicijoje, ekspozicinėse patalpose ir imituoklių salėje.

2.*** Dalyviai pasitinka Kalėdų senelį – pilotą, kuris įteikia dovanėles.

3. Programos dalyviai supažindinami su LAM ekspozicija.

4. Puošiama eglutė, išsiunčiamas Kalėdinis paštas.

5. Viktorina ir įspūdžių aptarimas prie arbatos.

6. Viktorinos nugalėtojų apdovanojimai ir skraidymai skrydžių imituokliu.

7. Kalėdų senelio išlydėjimas.

*** Esant netinkamoms skrydžiams oro sąlygoms (didelis vėjas, pūga) lėktuvas nekyla. Edukacinės programos turinys koreguojamas.

Grupės dydis turi būti nuo 15 iki 30 vaikų.

Kaina 1 dalyviui 37 Lt /10,72 Eur

Muziejaus lankymas vaikams iki 5 metų amžiaus, neįgaliesiems, muziejininkams, aviacijos veteranams nemokamas.

Taip pat galite įsigyti bilietus LAM padaliniuose – S. Girėno ir S. Dariaus gimtinėse:

Lietuvos aviacijos muziejus S. Girėno gimtinėje

Lietuvos aviacijos muziejus S. Dariaus gimtinėje

DAUGIAU