Šaukiniai iš tolimo uosto (Skalvija)

Šaukiniai iš tolimo uosto (Skalvija)

Šitame uoste sustoja buriuotojai – pavieniai, šeimos su vaikais, jaunos ir pagyvenusios poros. Tai žmonės, kuriems keliavimas vandenynais yra gyvenimo būdas. Plaukdami per Atlantą jie trumpam užsuka į uostą pailsėti – plauna bures, užtaiso skyles laive, piešia, ieško vienovės su visata. Toli nuo pasaulio problemų, paprastoje kasdienybėje ypač gerai pasimato paprasti dalykai: draugystės ir išsiskyrimai, dvasiniai nušvitimai ir praradimai. N-13

1

DAUGIAU