Skambanti Lietuva

Skambanti Lietuva

JULIJA KARALIŪNAITĖ (sopranas)

LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)

BIRUTĖ ASEVIČIŪTĖ (fortepijonas)

Programa:

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – Preliudas a-moll VL 188

Balys Dvarionas – Dalios arija iš operos „Dalia“

Jurgis Karnavičius – Jaunojo bajoro daina iš operos „Gražina“

Giedrius Kuprevičius – Arijos ir duetai iš miuziklo „Ugnies medžioklė su varovais“ („Ramu“, „Kregždutės“)

Daina „Alsuoti“ iš vokalinio ciklo „Alsuoti“

Balys Dvarionas – „Žvaigždutė“

Bronius Budriūnas – Harm. liet. liaudies daina „Tykiai, tykiai“

Juozas Gruodis – Harm. liet. liaudies daina „Ulijona“

Juozas Gruodis – „Visur tyla“

Juozas Tallat-Kelpša – „Už aukštųjų kalnelių“

„Mano sieloj šiandien šventė“

Vytautas Klova – Ūdrio daina iš operos „Pilėnai“

Vytautas Kairiūkštis – „Vakaras“

Viačeslavas Ganelinas – Arijos ir duetai iš miuziklo „Velnio nuotaka“

Jaroslavas Cechanovičius – Duetas „Meilės valsas“

Laimis Vilkončius, Rimantas Jasenka – „Pasakų miestas“

Algimantas Raudonikis – „Kur balti keliai“

„Švelnumas“

Antanas Šabaniausko dainos

Vytautas Kernagio dainos

Rimvydas Žigaitis – „Buvo neseniai…“

Bronius Kutavičius – Julijos arija iš operos „Lokys“

Vidmantas Bartulis – Fragmentai iš ciklo „Devyni ankstyvojo rudens akimirksniai“

Mindaugas Urbaitis – „Išėjau – žiūriu“

Gediminas Gelgotas – Daina

Koncertas „Skambanti Lietuva“ – tai muzikinis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metraštis. Skambės Lietuvos muzikos šedevrai – laikmečių ženklais tapusios dainos, operų, miuziklų arijos. Klausytojai išgirs į vientisą, nuoseklų pasakojimą sukomponuotus ne tik Aleksandro Kačanausko, Juozo Tallat-Kelpšos, Antano Šabaniausko opusus, bet ir pokario laikotarpio partizanų dainas, Balio Dvariono kūrybą, netolimos praeities ir dabarties Algimanto Raudonikio, Benjamino Gorbulskio, Teisučio Makačino, Giedriaus Kuprevičiaus, Viačeslavo Ganelino, Vytauto Kernagio kūrinius. Teatralizuotoje programoje klausytojai išgirs įdomias istorijas iš lietuvių kompozitorių gyvenimų, ištraukas iš laiškų, prisiminimus. Bus skaitomos eilės, rodomos vaizdo projekcijos.

J. Karaliūnaitė yra koncertavusi Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Norvegijoje, Italijoje, Ispanijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. 2010 m. dalyvavo TV konkurse „Triumfo arka“. 2013 m. atlikėja tapo Italijoje vykusio tarptautinio dainininkų konkurso laureate. 2014 m. surengė rečitalį Kopenhagoje (Danija). Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre solistė yra parengusi vaidmenų spektakliuose. Solistės kūrybinėje biografijoje ne tik operos pastatymai ir soliniai koncertai, bet ir atliekamos vokalo partijos tarptautiniuose šiuolaikinės elektroninės muzikos projektuose Lietuvoje, Norvegijoje, Švedijoje.

L. Mikalauskas – visų mėgiamas operos solistas, ypatingą dėmesį skiriantis lietuviškai muzikai. Jis dainuoja Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto, Kauno valstybiniame muzikiniame teatruose, taip pat ruošia vaidmenis kituose teatruose, yra dainavęs su žymiausiais Lietuvos ir užsienio orkestrais Solistas yra dalyvavęs daugybėje festivalių Lietuvoje ir užsienyje, yra tapęs 12-os tarptautinių dainininkų konkursų laureatu. 2006 m. buvo apdovanotas LR Kultūros ministerijos premija „Už geriausią profesionaliojo meno 2006 m. debiutą“. 2007 m. stažavosi Didžiojoje Britanijoje „Royal Welsh College of Music and Drama“. 2008 m. LRT muzikiniame projekte „Triumfo arka“ laimėjo „Auksinio balso“ titulą.

B. Asevičiūtė – tarptautinių konkursų laureatė, daugelio festivalių dalyvė, yra dalyvavusi meistriškumo kursuose pas žymius pedagogus. Pianistė koncertavo Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Danijoje, Italijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, tarp jos scenos partnerių – V. Noreika, J. Vaškevičiūtė, R. Urbietis, M. Vitulskis ir kiti. B. Asevičiūtė 2010 m. baigė meno aspirantūrą ir įgijo meno licencijato laipsnį. Šiuo metu yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vokalo katedros vyr. koncertmeisterė, taip pat Vilniaus dešimtmetės B. Dvariono muzikos mokyklos koncertmeisterė ir mokytoja.

DAUGIAU