1812m. Napoleono armijos atsitraukimo inscenizacija

1812m. Napoleono armijos atsitraukimo inscenizacija

Organizuoja: Lietuvos liaudies buities muziejus ir Karo istorijos klubas Fuzilierius.

Eina 1811 – 1812 m. žiema. Prabėgo jau keleri metai nuo šlovingų 1809 m., kuomet ties Vagramu imperatorius Napoleonas sumušė austrų kariuomenę ir stojo ilgiausia per visą jo valdymą taika. Šie taikos metai kariuomenėje nepraėjo be pėdsako – iš dyko buvimo karių moralė smuko, sumenko batalionų kovingumas. Tuo tarpu tik aklas gali nepastebėti, to kas neišvengiama – naujo karo šešėlis stojo ant mūsų šalies ir vis nauji karių pulkai stoja po trispalvėmis Prancūzijos imperijos vėliavomis. Kadangi karas su nepaklusnia Rusija gali įsiplieksti jau pavasarį, įsakyta nedelsiant paruošti karius: III-as Armijos korpusas, vadovaujamas Elchingeno kunigaikščio maršalo Mišelio Nėjaus jau atvyko į snieguotas Lenkijos žemes. Korpuso X-a pėstininkų divizija su artilerijos ir kavalerijos junginiais atvyko į mažą kaimelį pavadinimu Rumszyszki, kur iki birželio turi pasirengti būti visiškoje parengtyje karui…

2012 m. sausio 21 dienos Karinės stovyklos programa:

8.00 val.        Pulkai atvyksta į jiems paskirtas dislokacijos vietas Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelyje.

10.00 val.      Pulkų vadovybė raportuoja X-o korpuso štabui apie jų pasirengimą ir gauna dispoziciją apie manevrus.

11.00 val.      Rikiuotė miestelio centre. Manevrų pradžia.

Pėstininkams:
–          Pratimai su ginklu vietoje;
–          Marširavimas sekcijomis, būriu ir batalionu;
–          Šaudymas sekcijomis, būriu ir batalionu.

Artilerijai:
–          Pratimai su kardu;
–          Šaudymo pratimai.

Kavalerijai:
–          Pratimai su kardu ant žemės;
–          Pratimai su kardu jojant;
–          Pratimai su pike jojant.

13.00 val.      Mūšio inscenizacija (miestelyje).
14.00 val.      Rikiuote miestelio centre ir pietūs.
16.00  val.     Pulkų vadovybių susirinkimas dėl 1812 m. kampanijos.

DAUGIAU