2012-02-04 Šeštadienis – RMSC with Diana Anisko

2012-02-04 Šeštadienis – RMSC with Diana Anisko

2012-02-04 Šeštadienis – RMSC with Diana Anisko

Atsistatydinę iš gyvenimo ir atsidavę džiazui!

Atsistatydinusių muzikantų socialinis klubas susikūrė 2007 metais. Klubas vienyja muzikantus, kurie siekia groti, bei gyventi teisingai. Klubo atliekamos džiazinės improvizacijos nusikelia į Pietų Ameriką ir nuspalvina savo skambesį tradiciniais ritmais. Atsistatydinę todėl, kad jų neįtakoja Lietuvos muzikos kryptis, klubas yra tarsi sala viduryje vandenyno, siekiantis užpildyti savo širdis nesugadinta muzika.

www.rmsc.lt

Jums gros:
Diana Anisko – vocal
Linas Karaliunas – piano
Gediminas Svilas – double bass
Viktoras Krasauskas – drums

Pradžia 21:00
Įėjimas 10 Lt

DAUGIAU