Adomo Varno paroda „Tarp figūros ir gamtos“

Adomo Varno paroda „Tarp figūros ir gamtos“

M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkuose,

Adomo Varno (1879-1979) tapybos paroda „Tarp figūros ir gamtos”.

Su A. Varnu siejami XX a. lietuvių dailės procesai, naujų stilių raida. A. Varnui būdingos romantizmo ir simbolizmo tendencijos palietė ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą. Su M. K. Čiurlioniu dailininką siejo gamtos poetizavimas, figūrų ir gamtos sintezės paralelės. A. Varnas daug dėmesio skyrė vandens stichijai, jo tapyboje galima įžvelgti asmenybių personifikacijas, egzistencijos metaforų. Skirtingai nuo vizionieriškų M. K. Čiurlionio paveikslų, A. Varno darbuose vyrauja monumentalus piešinys, dažnai centrine kompozicijos ašimi tampa portretai, figūros, siužetų užuomazgos.

A. Varnas dailę studijavo Sankt Peterburge, tęsė studijas Krokuvoje, Ženevoje. Mokytojavo Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje, 1920-1922 m. buvo Lietuvių meno kūrėjų draugijos pirmininkas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1949 m. apsigyveno JAV. Buvo vienas aktyviausių Čikagos M. K. Čiurlionio galerijos steigėjų, pirmasis galerijos direktorius, dailės parodų organizatorius ir kritikas, Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos narys. Iki paskutinio gyvenimo atodūsio rūpinosi lietuvių dailės kūrinių sugrįžimu į Lietuvą, aukojo savo darbus M. K. Čiurlionio galerijai.

Ekspozicija suformuota iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių.

Paroda veiks: 2014 01 18-2014 03 20

DAUGIAU