Andriaus Kviliūno paroda „Gyvieji paveikslai”

Andriaus Kviliūno paroda „Gyvieji paveikslai”

 

Bažnytinio paveldo muziejuje veikia Andriaus Kviliūno paroda „Gyvieji paveikslai”. Menininkas pristato penkis videodarbus: „Judas”, „Šv. Steponas”, „Šv. Jonas Krikštytojas”, „Šv. Antanas Didysis” ir „Krikštas” ir prisipažįsta, kad pastaruoju metu jį ypač domina klausimas, kaip tapti šventuoju ir kaip įsitvirtinti į nematerialų žmonijos paveldą. Andrius Kviliūnas jau keleri metai tyrinėja savo globėjo šventojo Andriejaus, taip pat dykumos tėvų gyvenimus. Videomenininko vaizdų pasaulyje veikiantys personažai žiūrovą provokuoja prisiminti kitus ilgaamžės tapybos ir literatūros istorijos herojus: Caravaggio „Šv. Joną Krikštytoją”, „Šv. Matą”, „Šv. Paulių”, Artemisijos Gentileschi „Juditą”, Georges’o de la Touro „Šv. Sebastijoną”, Antuano Watteu „Gilles”. Kaip tikras baroko dailininkas dėl kūrinių įtaigos ir vieno ar kito šventosios istorijos epizodo sudabartinimo A. Kviliūnas pasitelkia autoportretą, draugų ir artimųjų figūras. Kitas dažnas videodarbų motyvas – atsirandančios ir vėl užgyjančios žaizdos, taip pat degančio ir negalinčio sudegti Mozės krūmo metafora. Šiais įvaizdžiais menininkas kalba apie žmogaus polinkį save neigti ir naikinti, o paskui bandyti prisikelti, sukurti ką nors pozityvaus, apvalančio, švento, siekiant pateisinti paklydimus.

Andriaus Kviliūno „Gyvieji paveikslai” – šiuolaikiniai šventųjų atvaizdai, vidinių žmogaus žaizdų motyvai ir šventumo ilgesys. Jie nepalieka mūsų abejingų, nes juose, kaip teigia dailės kritikai, „gerai įsižiūrėję, būtinai atpažįstame save”.  

Paroda veikia iki 2015 01 03

Gruodžio 9 d., antradienį, 18.00 Bažnytinio paveldo muziejuje – susitikimas su menininku Andriumi Kviliūnu. Edukacinio renginio metu vyks A. Kviliūno videodarbų peržiūra.

 

DAUGIAU