Argumentavimo menas: viešojo kalbėjimo logika

Argumentavimo menas: viešojo kalbėjimo logika

Programos nauda organizacijai:

Mokymų metu dalyviams bus suteikiamos žinios apie komunikaciją, įvaizdį, reputaciją bei autoritetą.

Analizuojami vidiniai ir išoriniai komunikacijos procesai, ugdomas kritinis mąstymas, aptariamos galimos komunikacijos klaidos ir krizių valdymo strategijos.

Atliekant praktines užduotis, lavinami viešojo kalbėjimo ir argumentavimo įgūdžiai, entuziazmas ir lyderystė.

Taip pat praktinių užduočių metu dalyviai atlikinės praktinės užduotis, dalyvaus grupinėse diskusijose, dirbs mažose grupėse, atliks asmeninių atvejų analizę.

Ugdomos kompetencijos:

Mokymų dalyviai gebės prisistatyti auditorijai, savimi pasitikinčio, sąžiningo ir norinčio bendradarbiauti asmens įspūdį, įtvirtins savo autoritetą, kredibilumą, reputaciją;

Gebės atstovauti ir reprezentuoti savo verslą, analizuoti galimybes, aiškiai reikšti savo mintis ir argumentuoti, vertinti ir priimti sprendimus, rizikuoti, jei to reikia;

Po mokymų dalyviai sugebės valdyti savo drąsą, pasiryžimą, motyvuos save neprarasti noro nuolat tobulėti, atpažins klaidingus argumentus ir gebės kontrargumentuoti.

DAUGIAU