„atEITies praEITis“

„atEITies praEITis“

Laiko punktyrai ir atminties kontrapunktai Lietuvos ir Latvijos grafikos parodoje „atEITies praEITis“.

Susidurti su laiku šiandien – tartum klaidžioti erdvėje, kurioje krypties ir chronologinės logikos nėra: praradus aiškią orientaciją, vaikščioti įstrižainėmis pirmyn ir atgal tarp dabarties ir begalybės. Intuityviai ieškoti judėjimų ir tėkmių, kuriose kryžiuojasi istorijos, kūrybos, atminties, biografijos ir biologinio laiko linijos.

Lietuvių ir latvių grafikos parodoje išryškėja daugialypės istorijos ir dabarties, atminties ir tikrovės, realybės ir iliuzijos sankirtos. Grafikos kūriniuose slypinti laiko dialektika savaip atrakina artimas patirtis, faktinę tikrovę, praeities potyrius, mąstymo būsenas, stebėjimus ir vizijas.

Nuo seno graviūrai būdingas dualumas, siejantis kelias laiko ir erdvės dimensijas. Tad grafiškas laiko sluoksnių apmąstymas veda į kūrybos ir gyvenimo, estetikos ir egzistencijos paribius, provokuoja atvirumą kūrybos įvairovei, kuri savaip graviruojama gyvenime.

Šiuo geopolitinio netikrumo metu atrodo prasminga atsigręžti į bendrą istoriją, prisimenant ir priespaudų, ir įveikų patirtis. Praeities atspaudai, paženklinti ir profesionalaus menininko parašu, ir atlikti kasdienybės stebėtojo, tampa atspirtimi apmąstyti bendrumą ir vertybes, kurios išryškėja tik iš tam tikro laiko nuotolio.

Aplinkybės, įvykiai ir jų prasitęsiančio suvokimo formos bei būsenos tarytum sukasi cikliniais istorijos ratais. Todėl negali būti banalu į Latvijos ir Lietuvos praeitį pažvelgti kaip į bendrą kelią, atveriant ir pozityvią, ir kritišką perspektyvą.

Kuratoriai
Odeta Žukauskienė, Antra Priede-Krievkalne, Guntars Sietiņš, Rolandas Rimkūnas, Evaldas Mikalauskis

Koordinatorė
Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė

Grafikos kūrėjai
Matas Dūda, Kristina Gedminaitė-Ingram, Vladislavs Grišins,  Rimvydas Kepežinskas, Tatjana Krivenkova, Evaldas Mikalauskis, Juris Petraškevičs, Rolandas Rimkūnas, Guntars Sietiņš, Dārta Stafecka, Nele Zirnīte

Kūrybinė ir dokumentinė medžiaga
Dokumentinis-animacinis Edmundso Jansonso filmas, Prano Lapės, Sofijos Romerienės, Aliutės Mečys, Jono Rimkūno, Onos Išoraitės piešiniai, Latvių folkloro archyvo ir Redo Diržio medžiaga

Organizatoriai
Vilniaus dailės akademija, Latvijos dailės akademija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Dėkojame Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus darbuotojoms: Aušrai Vasiliauskienei, Jurgitai Rimkutei-Vainiuvienei, Virginijai Kirvelienei, Mildai Gasiūnaitei, Ivetai Dabašinskienei, Vilmai Kilinskienei, Janinai Savickienei

Rėmėjai ir partneriai
Vilniaus dailės akademija, Latvijos valstybinis kultūros kapitalo fondas, Latvijos dailės akademija, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Latvijos folkloro archyvas

Paroda veiks: 2017 04 13–2017 05 14

DAUGIAU