Atnaujintos trys muziejinės vertybės

Atnaujintos trys muziejinės vertybės

 

Siekdami išsaugoti senas ir Lietuvos kultūros paveldui svarbias muziejines vertybes 2015 metais Lietuvos švietimo istorijos muziejus restauravo  XIX  a.   lietuviškos spaudos draudimo laikotarpio leidinius. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. Prie projekto finansavimo taip pat prisidėjo UAB „Baltijos arsenalas”.  Šiuos unikalius leidinius antram gyvenimui prikėlė ir jų egzistenciją pratęsė restauratorė Virginija Ligeikienė.  Buvo restauruoti trys leidiniai:

VARPAS, 1890 m. 1 Nr.

Literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis VARPAS  – Varpininkų draugijos leidinys, leistas 1889-1905 m. Tilžėje ir Ragainėje (Prūsija). Tai vienas ryškiausių pirmosios liberalios lietuviškos periodikos pavyzdžių,  telkęs  lietuvius, ugdęs jų tautinę savimonę,  skatinęs pasipriešinimą rusifikacijai. Muziejuje saugomas 1890 m. 1-as (sausio mėnesio) numeris, redaguotas kultūrininko, publicisto Martyno Jankaus (1858-1946) Bitėnuose, spaustas Ragainėje. Retas XIX a. periodikos leidinys ilgą laiką buvo eksponuojamas pagrindinėje muziejaus ekspozicijoje. Blogėjant jo būklei, originalų, pasipriešinimo carinės Rusijos politikai simbolį, teko pakeisti kopija. Norint išsaugoti ir eksponuoti šį retą lietuvių kultūros artefaktą, būtina jį profesionaliai restauruoti, parengti skenavimo procedūrai (siekiant įtraukti šį unikalų leidinį į muziejinių vertybių informacinę skaitmeninę sistemą).

 

ЕВАНГЕЛІЕСЪ АНТЪ НЕДЂЛІОСЪ ДЕНУНЪ ИРЪ КИТУНЪ ШВЕНЧЮ. 1865m.

Rusų kalbos raidyno, kirilicos naudojimas Lietuvoje – išskirtinis reiškinys lietuviško spausdinto žodžio istorijoje. 1864-1904 m. Lietuvoje buvo uždrausta spauda lotyniškais rašmenimis. Religingai lietuvių tautai rusifikuoti pirmiausia ir buvo pasirinkti maldynai. Religiniai lietuviški tekstai parašyti rusišku raidynu. Kaip tik tokios unikalios kultūrinės patirties artefaktas ir yra ЕВАНГЕЛІЕСЪ АНТЪ НЕДЂЛІОСЪ ДЕНУНЪ ИРЪ КИТУНЪ ШВЕНЧЮ,[…] taip vadinama kantička. Šis retas leidinys yra blogos būklės, todėl profesionali restauracija būtina, norint atlikti skenavimo darbus ir įtraukti jį į muziejinių vertybių informacinę skaitmeninę sistemą bei eksponuoti  ekspozicijoje.

 

ŹIWATAS JEZAUS KRISTAUS WIESPATIES MUSU. 1853 m.

XX a. trečiame dešimtmetyje įgyta knyga ŹIWATAS JEZAUS KRISTAUS WIESPATIES MUSU.[…] – vienas pirmųjų muziejaus eksponatų. Tai Naujojo testamento interpretacija su PRAKALBA, parengta Žemaičių Vyskupo Motiejaus Valančiaus. Knygoje išlikę pirmieji Kauno pedagoginio muziejaus (įkurto 1922 m.) inventoriniai spaudai. Iliustruotas šimtametis leidinys unikalus dar ir tuo, kad jo priešlapiuose yra skaitytojo įrašai kirilica. Knyga atspindi ir Lietuvos kultūrinę situaciją XIX a. antros pusės istoriniame kontekste (rusų valdininkų cenzūros atžymos). Retas leidinys yra blogos būklės, todėl profesionali restauracija būtina, norint atlikti skenavimo darbus ir įtraukti jį į  muziejinių vertybių informacinę skaitmeninę sistemą bei eksponuoti ekspozicijoje

Kviečiame visus užeiti į Lietuvos švietimo istorijos muziejų ir savo akimis įsitikinti, kaip  laiko pažeistos, suplyšusios ir nudilusiais  viršeliais  knygos po restauracijos virto puikios būklės eksponatais.

 

DAUGIAU