Atvirasis Lietuvos konkūrų čempionatas

Atvirasis Lietuvos konkūrų čempionatas

2011m. liepos 1d. penktadienis

9.00 val.
Konkūras Nr. I Art.274.5.3- lent. A antroje fazėje. Dalyvauja jaunučiai (iki 16 m. imtinai), jauniai (iki 18metų imtinai) bei I ir II grupiųmėgėjai. (Neįskaitinis konkūras, atrankai į finalą reikšmės neturi). 1 užskaita  – I grupės mėgėjams. Kliūčių aukštis iki 80 cm. Žirgų amžius – 4 m. ir vyresni.  Prizinis fondas – 500 LT (150-120-100-60-40-30).  Rėmėjas:  Viešbutis NATIONAL HOTEL  
2 užskaita – jaunučiams. Kliūčių aukštis iki 100 cm. Žirgų amžius – 4 m. ir vyresni.  Prizinis fondas – 500 LT (150-120-100-60-40-30). Rėmėjas: www.lrytas.lt3 užskaita – jauniams. Kliūčių aukštis iki 115 cm.  Žirgų amžius – 5 m. ir vyresni.  Prizinis fondas – 500 LT (150-120-100-60-40-30). Rėmėjas: UAB „ŽALYNA”               4 užskaita – II grupės mėgėjams. Kliūčių aukštis iki 115 cm.  Žirgų amžius – 5 m. ir vyresni.  Prizinis fondas – 500 LT (150-120-100-60-40-30).  Rėmėjas: UAB „G4S Lietuva”Prizinis fondas iš viso – 2000 LT
14.00 val.Konkūras Nr. II„Žirgų stiliaus” (Jaunų žirgų susipažinimo su aikšte konkūras, neįskaitinis konkūras, atrankai į finalą reikšmės neturi). Dalyvauja (vienoje užskaitoje, tik aukščiai skiriasi) 4 – 5 mečiai žirgai. Žirgo stiliaus konkūras (vertinamas žirgas). Kliūčių aukštis iki 100 cm – 4 m. žirgams, po to pakeliama iki 110cm 5-čiams žirgams; DĖMESIO! 13 val.45 min. į varžybinę aikštę įleidžiami raiteliai 4-5 mečiais žirgais (norintys žirgus supažindinti su aikštės aplinka), galima joti tik žingine, 13val.55min.  visi raiteliai apleidžia varžybinę aikštę. Prizinis fondas – 500 LT (150-120-100-60-40-30). Rėmėjas: UAB „Krasta Auto”
16.00 val.Konkūras Nr. III.   6 – 7 mečiai žirgai. (vienoje užskaitoje, tik aukščiai skiriasi). Art.: 238.2.1.  Kliūčių aukštis: 120 cm 6-čiams žirgams;  125cm 7-mečiams žirgams.Rėmėjas: UAB „Husqvarna Lietuva”Prizinis fondas – 500 LT (150-120-100-60-40-30). Tai pirmas kvalifikacinis konkūras atrankai į finalą. Iš šios grupės  finalui taškus gauna  20, geriausius rezultatus pademonstravusių, Lietuvos duetų (vienas raitelis finale  gali joti dviem žirgais).  Šiame, kaip ir kituose  Čempionato greičio  konkūruose, vienodą aukščiausią rezultatąparodžiusiems  raiteliams   skiriamos dvi pirmosios vietos. Priziniai pinigai sudedami (I ir II vietų) ir padalinami raiteliams po lygiai. Burtų keliu patys raiteliai išsiaiškina, kam atitenka to konkūro pirmos vietos taurė.
17.40 val.Konkūras Nr. IV  (atvira klasė) Art. 263; lentelė C (be alternatyvių kliūčių) Dalyvauja visi jaunimo grupės atstovai, gali dalyvauti ir raiteliai, jojantys 5 m. bei vyresniais žirgais.Tai yra pirmasis Atviro Lietuvos Čempionato Jaunimo ( pagal FEI nuostatus jaunimas tai asmenys, kurie gali dalyvauti jaunimo grupėje nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jam sukanka 16 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jam sueina 21m.(t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 22-eji )) užskaitos konkūras.Kliūčių aukštis iki 125 cm.  Rėmėjas: IQ.The Economist  Prizinis fondas – 1000 LT (350-250-180-100-70-50). Šiame, kaip ir kituose  Čempionato greičio  konkūruose, vienodą aukščiausią rezultatąparodžiusiems  raiteliams   skiriamos dvi pirmosios vietos. Priziniai pinigai sudedami (I ir II vietų) ir padalinami raiteliams po lygiai. Burtų keliu patys raiteliai išsiaiškina, kam atitenka to konkūro pirmos vietos taurė.
19.20 val.Konkūras Nr. V Art. 263; lentelė C – Art. 239 (su alternatyviomis kliūtimis)„Atidarymo prizas” (pirmasis Atviro Lietuvos  Čempionato suaugusiais žirgais užskaitos konkūras).Tai „Greičio ir vikrumo” konkūras su alternatyviomis kliūtimis. Kliūčių aukštis 135 cm.  Čempionato programoje dalyvauja 7 metų ir vyresni žirgai, vienas raitelis (čempionato programoje) gali dalyvauti su dviem žirgais. Kaip atskirą konkūrą gali šokti ir 6 m. amžiaus žirgai.  Rėmėjas: Goldengrass – UAB „GGF”Prizinis fondas – 1000 LT (350-250-180-100-70-50).

2011m. liepos 2d. šeštadienis

8.00 val.Konkūras Nr. VI Dalyvauja jaunučiai (iki 16 m. imtinai), jauniai (iki 18metų imtinai) bei I ir II grupiųmėgėjai.  1 užskaita – jaunučiams (iki 16 metų imtinai).  Kliūčių aukštis iki 105 cm, „Stiliaus konkūras”  –  lentelė A. Žirgų amžius – 4 m. ir vyresni.Prizinis fondas – 500 LT (150-120-100-60-40-30). Rėmėjas: “LIETUVOS RYTAS” 2 užskaita – jauniams (iki 18 metų imtinai). Kliūčių aukštis iki 120 cm, „Stiliaus konkūras”  –  lentelė A. Žirgų amžius – 5 m. ir vyresni.Prizinis   fondas – 500 LT (150-120-100-60-40-30). Rėmėjas: Z. Dominausko įmonė „Paringuvio ūkis” 3 užskaita – I grupės mėgėjams. Kliūčių aukštis iki 80 cm, ( Art.238.2.2 – lentelė A, su persirungimu iki 90 cm). Žirgųamžius – 4 m. ir vyresni.Prizinis fondas – 500 LT (150-120-100-60-40-30). Rėmėjas: UAB „Pineka”4 užskaita – II grupės mėgėjams.  Kliūčių aukštis iki 115 cm, (Art.238.2.2 – lentelė A, su persirungimu iki 120 cm). Žirgųamžius – 5 m. ir vyresni.Prizinis fondas – 500 LT (150-120-100-60-40-30).  Rėmėjas: UAB „Lewben Bacca” Prizinis fondas iš viso – 2000 LT.
Jaunučių, jaunių ir abiejų kategorijų mėgėjų užskaitose tai kvalifikacinis konkūras į finalą.  Įfinalą patenka :  Jaunučių grupėje 25 geriausius rezultatus pademonstravę  duetai, bet ne daugiau kaip 5 svečiųduetai tame tarpe; Jeigu į 25-ką patenka daugiau nei 5 užsienio duetai, tai jų vietos jame atitenka sekantiems pagal parodytus rezultatus Lietuvos duetams, kaip beje, ir kitose užskaitose.Jaunių grupėje 15 geriausius rezultatus pademonstravusių  duetų, bet ne daugiau kaip 5 svečiųduetai tame tarpe;  I mėgėjų grupėje  15 geriausius rezultatus pademonstravusių  duetų, bet ne daugiau kaip 5 svečių duetai tame tarpe;  II mėgėjų grupėje  10 geriausius rezultatus pademonstravusių  duetų, bet ne daugiau kaip 5 svečių duetai tame tarpe;
12.30 val.Iškilmingas Atviro Lietuvos konkūrų čempionato – 2011. „VMG taurės”  atidarymas
13.00 val.Konkūras Nr. VII  „Žirgų stiliaus”  (Jaunų žirgų Lietuvos čempionatas) Dalyvauja (vienoje užskaitoje, tik aukščiai skiriasi) 4 – 5 mečiai žirgai. Žirgo stiliaus konkūras (vertinamas žirgas). Kliūčių aukštis iki 100 cm – 4 m. žirgams, po to pakeliama iki 110 cm 5-čiams žirgams; Prizinis fondas – 1000 LT (350-250-180-100-70-50). Rėmėjas: UAB „AMICORP BALTIC” Tai kvalifikacinis konkūras atrankai į finalą. Iš šios grupės į finalą patenka 25, geriausius  rezultatus pademonstravę Lietuvos duetai, bei 5 svečių duetai .  (vienas raitelis finale gali joti viso dviem žirgais, arba 1 keturmetis ir 1 penkiametis, arba abu to paties amžiaus žirgai). Duetams, surinkusiems vienodą balų skaičių, skiriama ta pati prizinė vieta ir jei tai pasitaiko tarp pirmųjų 25 raitelių – į finalą patenka visi dalyviai parodę geriausius 25 rezultatus. 
15.30 val.Konkūras Nr. VIII.   6 – 7 mečiai žirgai. (vienoje užskaitoje, tik aukščiai skiriasi). Art. 263; lentelė C. Kliūčių aukštis: 120 cm 6-čiams žirgams.  125cm 7-mečiams žirgams. Rėmėjas: Radio stotis M-1 Prizinis fondas – 1000 LT (350-250-180-100-70-50). Tai antrasis kvalifikacinis konkūras atrankai į finalą. Iš šios grupės finalui taškus gauna 20geriausius rezultatus pademonstravusių Lietuvos duetų ir 5 svečių duetai (Vienas raitelis finale gali joti viso dviem žirgais – arba 1 šešiametis ir 1 septynmetis, arba abu to paties amžiaus žirgai).Į Finalą patenka 20 Lietuvos ir 5 užsienio duetai. Kvalifikacijai į finalą sumuojami Nr.III ir Nr.VIII konkūrų  rezultatai.Šiame, kaip ir kituose  Čempionato greičio  konkūruose, vienodą aukščiausią rezultatąparodžiusiems  raiteliams skiriamos dvi pirmosios vietos. Priziniai pinigai sudedami (I ir II vietų) ir padalinami raiteliams po lygiai. Burtų keliu patys raiteliai išsiaiškina, kam atitenka to konkūro pirmos vietos taurė.
17.30 val.Konkūras Nr. IX Art. 273.4.3 „Lietuvos čempionato taurės konkūras”. Dalyvauja jaunimas ir suaugę raiteliai su 7 metų, bei vyresniais žirgais vienoje užskaitoje (leidžiama dalyvauti  ir jauniams jojantiems suaugusiais žirgais).1 užskaita – Dviejų ratų maršrutas (FEI Art.273.3.3) pagal lentelę A. I ratas: 12-13 kliūčiųiki 135 cm su trimis – dviem dvigubomis arba viena dviguba ir viena triguba sistemomis. II ratas sutrumpintas: 8-10 kliūčių, kurių aukštis iki 140 cm su dviem dvigubom arba viena triguba sistemomis.  Tai yra antrasis Lietuvos čempionato, jojant suaugusiais žirgais, užskaitos konkūras. Čempionato užskaitoje I ir II ratai (tik baudos taškai).  Tai yra taip pat antrasis ir finalinis Jaunimo užskaitos konkūras, (Čempionato užskaitoje I ir II ratų baudos taškai, jei prireiks ir II – ojo rato laikas, be persirungimo).  Po šio konkūro išaiškinamas Jaunimo grupės Lietuvos  čempionas ir prizininkai.  Čempionu tampa mažiausiai b.t. surinkęs duetas, sumuojant dviejų dienų konkūrų Nr.IV ir Nr.IX rezultatus.Asmeninis šio konkūro nugalėtojas ir kitų vietų laimėtojai nustatomi pagal abiejųratų b.t. sumą ir II- ojo rato laiką. Jojimo greitis – 350 m/min. Dalyvauja 7 m. ir vyresni žirgai. Vienas raitelis gali dalyvauti  dviem žirgais.  Prizinis fondas – 3000 LT (1000-800-550-300-200-150).Rėmėjas – Viešoji įstaiga „Hobbi Horse” 2 užskaita – komandinis Lietuvos  Čempionato konkūras.  Pagal „Komandos” apibrėžimą konkūruose, kuris patvirtintas LŽSS valdybos 2010 m. lapkričio mėn. 26 d. sprendimu.Dalyvauja tik Lietuvos pilietybę turintys raiteliai. Miesto, rajono, rėmėjo ar rėmėjų grupės komandą (vienu pavadinimu – pvz. “Horsemarket Team”)  sudaro 4 duetai, iš kuriųužskaitomi trijų geriausi rezultatai. Jei komandos per abu ratus surenka vienodai b.t., komanda nugalėtoja nustatoma pagal 3 geriausių komandos dalyvių parodytą geriausią II ratų suminį laiką. Vienas raitelis gali dalyvauti su vienu žirgu ir tik už vieną komandą.  Komanda nugalėtoja ir II bei III vietos laureatės apdovanojamos atitinkamų spalvųmedalių komplektais, taurėmis, o komandos nugalėtojos treneris – aukso medaliu. Prizinis fondas – 2000 LT (1000 – 600 – 400). Rėmėjas  – UAB „DOJUS agro”
21.00 val.Konkūras Nr. X, skirtas Pasaulinių veterinarijos metų Taurei laimėti; Art.274.5.5 „Dviejų fazių”  (atvira klasė)        Kliūčių aukštis iki 135 cm dalyvauja 6 metų ir vyresni žirgai.   Prizinis fondas – 1000LT (350-250-180-100-70-50).Rėmėjas – Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
22.30 val.  Rezultatų aptarimas. Diskoteka (23.00 – 02.00 val.)

2011m. liepos 3d. sekmadienis
7.30 val.  Konkūras Nr. XI  Art.269.5; pagal laiką, be persirungimo. Lentelė A. „Paguodos” konkūras (Didėjančio sunkumo su Jokeriu. „Akumuliatorius”).  Kliūčių aukštis 120 – 140 cm. Dalyvauja 6 metų ir vyresni žirgai, nedalyvaujantys meistriškumo konkūre Nr. XV.  Prizinis fondas – 1500 LT (550-400-300-120-80-50).Rėmėjas – Kauno termofikacijos elektrinė  
9.00 val. Konkūras Nr. XIIJaunučiams, jauniams ir abiejų grupių mėgėjams.1 užskaita  –  I grupės mėgėjams. FINALAS  – 15 geriausius rezultatus pademonstravusių  duetų, bet ne daugiau kaip 5 svečių duetai tame tarpe. Kliūčių aukštis iki 80 cm, (Art.238.2.2;245.3 – lentelė A, su persirungimu iš karto  po konkūro, neišjojus iš aikštės). Žirgų amžius – 4 metai ir vyresni. Prizinis fondas – 1000 LT (350-250-180-100-70-50).  Rėmėjas: AB „Klaipėdos mediena” 2 užskaita  –  II grupės mėgėjams. FINALAS  – 10 geriausius rezultatus pademonstravusių  duetų, bet ne daugiau kaip 5 svečių duetai tame tarpe. Kliūčių aukštis iki 120 cm, (Art.238.2.2;245.3 – lentelė A, su persirungimu iš karto  po konkūro, neišjojus iš aikštės). Žirgų amžius – 5 metai ir vyresni.Prizinis fondas – 1000 LT (350-250-180-100-70-50).Rėmėjas: UAB „Sakuona”3 užskaita  – jaunučiams (iki 16 metų imtinai) FINALAS  – 25 geriausius rezultatus pademonstravę  duetai, bet ne daugiau kaip 5 svečių duetai tame tarpe;  Kliūčių aukštis iki 110 cm,  „Stiliaus konkūras” su persirungimu,  į kurį patenka 10 stipriausių duetų. Persirungime kliūčių aukštis iki 115 cm – lentelė A, pagal laiką. Žirgųamžius – 4 metai ir vyresni. Persirungime (visi, patekę į jį, turi po 0 baudos taškų) startuojama reverso tvarka rezultato atžvilgiu (geriausias rezultatas startuoja paskutinis). Nugalėtojas ir prizininkai nustatomi pagal b.t. ir sugaištą laiką persirungimo maršrute.  Prizinis fondas – 1000 LT (350-250-180-100-70-50).                 Rėmėjas: UAB „Saulės namas”4 užskaita  – jauniams (iki 18 metų imtinai) FINALAS  – 15 geriausius rezultatus pademonstravusių  duetų, bet ne daugiau kaip 5 svečių duetai tame tarpe. Kliūčių aukštis iki 125 cm,  „Stiliaus konkūras” su persirungimu,  į kurį patenka 6 stipriausi duetai. Persirungime kliūčių aukštis iki 130 cm – lentelė A, pagal laiką. Žirgųamžius – 5 metai ir vyresni.  Persirungime (visi, patekę į jį, turi po 0 baudos taškų) startuojama reverso tvarka rezultato atžvilgiu (geriausias rezultatas startuoja paskutinis). Nugalėtojas ir prizininkai nustatomi pagal b.t. ir sugaištą laiką persirungimo maršrute.  Prizinis fondas – 1000 LT (350-250-180-100-70-50).Rėmėjas: UAB „Dujotekana” Prizinis fondas iš viso – 4000 LT. Vienas raitelis savo užskaitoje gali dalyvauti dviem žirgais.  
13.30 val.  Konkūras Nr. XIII . Jaunų žirgų (4-5 metų žirgai) FINALAS„Žirgų stiliaus” konkūras,  viso dalyvauja 25 Lietuvos duetai ir 5 geriausi užsienio duetai šioje grupėje. Dalyvauja (vienoje užskaitoje, tik aukščiai skiriasi)  4 – 5  metų žirgai. Kliūčių aukštis 110 cm – 4m.; 120 cm – 5m. žirgams. Su persirungimu, į kurį patenka  10 geriausių duetų.Nugalėtojas ir prizininkai išaiškinami  sumuojant „žirgo stiliaus” balus gautus pagrindiniame konkūre ir   persirungime. Prizinis fondas – 1500 LT (550-400-300-120-80-50).  Rėmėjas:  Restoranas DE CUBA                                             Vienas raitelis finale gali joti viso dviem žirgais, arba 1 keturmetis ir 1 penkiametis, arba abu to paties amžiaus žirgai.
15.00 val.Konkūras Nr. XIV.  Jaunų žirgų (6 – 7 metų) FINALASViso dalyvauja 20 Lietuvos duetų ir 5 geriausi užsienio duetai šioje grupėje.  (Vienas raitelis finale  gali joti viso dviem žirgais, arba 1 šešiametis ir 1 septynmetis, arba abu to paties amžiaus žirgai).  6 – 7 mečiai žirgai (vienoje užskaitoje, tik aukščiai skiriasi). Art. 238.2.2. Lentelė „A” pagal  laiką. Vienas persirungimas pagal laiką dėl pirmos vietos. Kliūčių aukštis: 125 cm 6-čiams žirgams ir 130 cm 7-mečiams žirgams. Persirungime atitinkamai – 130 cm ir 135 cm. Prizinis fondas – 1500 LT (550-400-300-120-80-50). Rėmėjas: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
18.00 val.   Konkūras Nr. XV.  Didysis Prizas – „VMG Taurės” konkūras Trečiasis ir finalinis Lietuvos  čempionato, jojant suaugusiais žirgais, užskaitos konkūras.  Čempionato užskaitoje  – tik pagrindinis konkūras, o persirungiama dėl „VMG” Taurės ir prizų. Art. 238.2.2. Lentelė „A” pagal  laiką. Vienas persirungimas pagal laiką dėl pirmos vietos. Kliūčių aukštis iki 145 cm, plotis iki 190 cm, jojimo greitis – 375 m/min.  Persirungime -iki 150 cm. Dalyvauja 7 m. ir vyresni žirgai. Vienas raitelis gali dalyvauti  dviem žirgais.Prizinis fondas – 10.000 LT (3000-2400-1700-1000-650-500-400-350). Rėmėjas – UAB „Vakarų medienos grupė”
20.00 val.  Varžybų uždarymo paradas, nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas.    

DAUGIAU