Aurimas Driukas ir Povilas Girdenis

Aurimas Driukas ir Povilas Girdenis

“Stilingų atradimų” koncertų cikle dainuojamosios poezijos vakaras. Scenoje Aurimas Driukas ir Povilas Girdenis.
Du vyriški vokalai vienoje scenoje. Abu muzikantai su didele scenine patirtimi. Daug išbandytų stilių, daug atrastų grupių.
Povilas Girdenis kurti dainas pradėjo besimokydamas Vilniuje, „Antakalnio gale” esančioje vidurinėje mokykloje, ilgus metus grojo kontrabosu ir bosine gitara įvairiausiose roko, bliuzo ir netgi džiazo grupėse. Besibaigiant dvidešimtam amžiui, ištarė „Tylų sudie” bliuzui ir grįžo prie lyriškų (kartais ne visai) baladžių, rimtos (neretai – satyrinės) poezijos, kartais iki skausmo liūdnų, o kartais – pašėlusiai nuotaikingų dainų ir dainelių. Kuria pagal savo paties parašytus tekstus taip pat nevengia poetų tekstų. (Aidas Marčėnas, Rimas Burokas, Josifas Brodskis, Vandis Chamrovski – Nevanduo). Mielai įsijungė į tarmiškai dainuojančių dainuojamosios poezijos atlikėjų gretas, sukūręs visą eilę dainų pagal savo tėvo Alekso Girdenio žemaitiškus eilėraščius.

DAUGIAU