free Autorinė tapytojos Eurikos Urbonavičiūtės tapybos paroda “FEMME”

Autorinė tapytojos Eurikos Urbonavičiūtės tapybos paroda “FEMME”

[ PARODOS LANKYMAS SAVAITGALIAIS 11:00 – 17:00 ]

Neveltui žodis “Mūza” reiškiantis įkvėpimą yra moteriškos giminės. Geriau apsižvalgius viskas, kas pasaulyje įkvepia yra moteriškos kilmės. Kurdama visąlaik galvoju, kad nėra didesnio stebuklo už moterį, nes ji visa ko pradžia. Visais laikais moterys stengėsi išlikt paslaptingos, todėl net ir šiandien nėra nė vieno būdo ar vadovėlio leidžiančio įminti moters paslaptį. Toks tas gamtos dėsnis ir taškas. Kaip pavaizduoti tokią moterį?

Mano paveikslų moteris – tai mistinė būtybė. Mistinė tiek savo išvaizda tiek vidinėmis savybėmis. Mano paveikslų moteris tai dievybė, visa ko įkvėpėja. Mano moteris tai grožio ir harmonijos puoselėtoja, šventumo įsikūnijimas. Ji šventos gyvenimo ugnies kurstytoja ir namų dvasios sergėtoja. Mano moteris ugnis… Ugnis, kuri nedegina, bet šildo. Ugnis, kuri transformuoja sena į nauja. Mano moteris gyva…

Dalinuosi su Jumis savo moterimis…

Su meile,

Eurika Urbonavičiūtė

DAUGIAU