Baltijos jūros choras – didingas jungtinio choro skambesys

Baltijos jūros choras – didingas jungtinio choro skambesys

Vieni geriausių keturių šalių chorai susibūrė bendram projektui, kurio tikslas klausytojams pristatyti ryškiausius bei gražiausius Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Rusijos chorinius kūrinius.

Giesmes klausytojams dovanos Vilniaus universiteto choras „Pro musica” (vad. Rasa Gelgotienė), Liepojos kultūros centro mišrus choras „Intis“ (vad. Ilze Valce), Sankt Peterburgo jaunimo kamerinis choras „Lauda“ (vad. Marina Kirejeva), Balstogės Technologijos universiteto choras (vad. Violeta Milkovska), vargonuos Indrė Veličkaitė.

Baltijos jūros choras jautriai prabilsiantis į klausytojus, paskatins dar ir dar kartą pamilti chorinę muziką, užburdamas ir sujaudindamas. Muzikinis rezultatas, be abejonės, nepaliks abejingų. Programoje: V. Miškinio, P. Vaskso, P. Lukaševskio ir S. Rachmaninovo kūriniai.

DAUGIAU

Kiti renginio laikai:

2017 balandžio 28 20:00 2017 balandžio 29 19:00