BALTIJOS KELIUI 20 METŲ: Iškilmingas minėjimas

BALTIJOS KELIUI 20 METŲ: Iškilmingas minėjimas

Opera – pastišas „PAGARBINKIM LIETUVĄ”.

Dalyvauja: Sabina Martinaitytė (sopranas), Egidijus Bavikinas (tenoras), Andrius Apšega (baritonas), Liudas Mikalauskas (bosas), Audronė Eitmanavičiūtė (fortepijonas)

Programoje lietuvių kompozitorių M. Petrausko, A. Račiūno, B. Dvariono, V. Klovos, A. Žigaitytės, G. Kuprevičiaus istorinių operų arijos, duetai, ansambliai.

DAUGIAU