Barokinio teatro triukšmų mašinų performansas „Blogi orai“

Barokinio teatro triukšmų mašinų performansas „Blogi orai“

2018 m. rugsėjo 26 d., trečiadienį, 18:00 ir 20:00 val.

Menų spaustuvės Kišeninėje salėje (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

 

BLOGI ORAI

Barokinio teatro triukšmų mašinų performansas

 

[Please scroll down for the English version]

 

Idėjos autorius ir režisierius Arturas Bumšteinas

Teksto autorius ir atlikėjas Ivan Cheng

Triukšmų mašinų atlikėjai: Gailė Griciūtė, Greta Grinevičiūtė, Alanas Gurinas, Aaron Kahn

Garso režisierius Ignas Juzokas

Šviesų dailininkas Julius Kuršis

Triukšmų mašinų rekonstrukcijos meistras Ernestas Volodzka

Prodiuseris OPEROMANIJA

 

„Blogi orai“ – tai performatyvus garso meno įvykis; jo centre – barokinio teatro triukšmų mašinos, kuriomis kūrinio idėjos autorius Arturas Bumšteinas domisi jau nuo 2012 metų. Pirmąkart su triukšmų instrumentų garsais menininkas dirbo projekte „Epiloghi. Six Ways of Saying Zangtumbtumb“ (2013, Deutschlandradio Kultur). „Blogų orų“ projektui kartu su teatro scenografijos meistru jis atkūrė vėjo, lietaus, jūros ir griaustinio garsus imituojančias mašinas, identiškas toms, kurių kanonas nusistovėjo XVII amžiaus Europos teatruose.

Baroko epochoje triukšmų mašinos buvo tik maža viso teatrinio iliuzijono dalis – nepastebima žiūrovo akiai, užėmusi pozicijas teatro kulisuose. Kūrinyje „Blogi orai“ triukšmų mašinos yra konceptualaus „klimato“ generatoriai. Tačiau, kaip ir bet koks kitas žmogaus sukonstruotas mechanizmas, vėjo mašina nėra autonomiškai veikiantis amžinasis variklis, jo stichiškumas yra veikiamas žmogaus (arba arklio) raumenų įtampos bei jo kūrybinių intencijų.

„Bloguose oruose“ atlikėjų ansamblis savo koordinacijai vietoj muzikinių natų ar choreografinių instrukcijų naudoja įvairių epochų meteorologinius žemėlapius ir jų dekontekstualizuotus fragmentus, kurie organizuoja kūrinio dinamiką ir metaforiškai „įsuka“ natūralių gamtos reiškinių ratą. Performansų meno kūrėjas Ivanas Chengas specialiai „Blogiems orams“ parašė performatyvų tekstą, pasakojantį istoriją apie arklį vardu Šešėlis – performansą lydinčios istorijos protagonistą.

Kiekviena „Blogų orų“ versija visada truputį kitokia, įtakota salės ir bendro renginio konteksto. O ką galėtume pasakyti apie dainuojantį balsą…? Arija skrajoja garsinėje erdvėje, ieškodama kūno, į kurį galėtų įsikūnyti.

„Atlikėjai nekuria garso efektų per se. Tai, ką šiame kūrinyje jie daro, yra panašiau į patyrusius džiazo muzikantus, improvizuojančius jiems gerai žinomo standarto tema“ (John Doran, The Quietus, apie „Bad Weather“ premjerą „Unsound“ festivalyje, 2017 10 30).

 

Trukmė: 50 minučių (be pertraukos)

Anglų kalba su subtitrais anglų kalba

Premjera: 2017 m. spalio 10–12 d., Krokuva, Tadeušo Kantoro kūrybos dokumentavimo centras „Cricoteka“, festivalis „Unsound“

Bilietus [12 Eur] platina TIKETA

Renginio rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė

 

* * *

 

September 26, 2018, Wednesday, 6:00 & 8:00 pm

Pocket Hall of the Arts Printing House (Šiltadaržio Str. 6, Vilnius)

 

BAD WEATHER

Baroque theatre noise machines performance

 

Author of idea and stage director Arturas Bumšteinas

Librettist and text performer Ivan Cheng

Noise machinery performers: Gailė Griciūtė, Greta Grinevičiūtė, Alanas Gurinas, Aaron Kahn

Sound designer Ignas Juzokas

Lighting designer Julius Kuršis

Noise machinery reconstruction Ernestas Volodzka

Producer OPEROMANIJA

 

“Bad Weather” is a performative sound art event centered around baroque theatre noise machines that have interested Arturas Bumšteinas – the author of the idea of the work – since 2012. The artist first worked with the sounds of baroque noise instruments in his project “Epiloghi. Six Ways of Saying Zangtumbtumb” (Deutschlandradio Kultur, 2013). For the “Bad Weather” project, together with a professional theatre carpenter, he has recreated wind, rain, sea and thunder imitation devices, identical to the ones whose canon settled in European theatres over the 17th century.

In the Baroque era, noise machines constituted a small part of the whole theatrical illusion – the one invisible to the eye of the viewer, with its positions at the theatre‘s wings and behind the scene. In “Bad Weather”, noise machines are generators of conceptual “climate”, but like any other man-made mechanism, the wind machine is not a self-operating perpetuum mobile: its spontaneity is influenced by human (or horse) muscle tension and a possible creative intension.

In “Bad Weather”, the ensemble of performers remains coordinated by having replaced musical notes or choreographic instructions with weather charts from various centuries, as well as their decontextualized fragments, to organize the dynamics of the choreography and metaphorically set to rotation the “wheels” of natural phenomena. Performance artist Ivan Cheng has written a specific performative text for “Bad Weather”, which tells the story of a horse named Shadow – a protagonist of the story that accompanies the show.

Each version of “Bad Weather” is always a little different depending on the venue and the general context of the event. And what about the singing voice…? The aria is floating around in the surround-sound space, looking for the body to pin to.

“The performers are not making sound effects per se; what they are doing is more analogous to accomplished jazz musicians improvising their way through a well-known standard.” (John Doran, The Quietus, on “Bad Weather” as premiered at “Unsound” festival, October 30, 2017).

 

Duration: 50 minutes (no intermission)

In English with English surtitles

Premiere: October 10–12, 2017, Kraków, “Cricoteka” Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor, “Unsound” festival

Tickets: [12 Eur] are available at TIKETA

Supporter: Vilnius City Municipality

DAUGIAU

Kiti renginio laikai:

2018 rugsėjo 26 18:00 2018 rugsėjo 26 20:00