„Bernardinų Velykų koncertas“

„Bernardinų Velykų koncertas“

VšĮ „Pax et Bonum” pristato

„Bernardinų Velykų koncertas”

Vilniaus Bernardinų bažnyčioje

Balandžio 5 d. 14:30 val.

Koncerte dalyvauja:

Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno choro ansamblis „Skitos”,
vad. Viktoras Miniotas

Vilniaus bažnyčios Tikėjimo žodis choras „Maranata”,
vad. Edita Tamoševičienė

Vilniaus Arkikatedros bazilikos Jaunimo choras,
vad. Violeta Savickaitė Paciūnienė

Valstybinis Vilniaus kvartetas

Solistas Merūnas Vitulskis

Koncertą veda br. Arūnas Peškaitis OFM

Koncerto metu galėsime paremti Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos stovyklą ir kitas socialines veiklas

DAUGIAU