Cornelios Gurlitt grafikos darbų paroda

Cornelios Gurlitt grafikos darbų paroda

M. Žilinsko dailės galerijoje, Nepriklausomybės a. 12, Kaune

Cornelios Gurlitt grafikos darbų paroda „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė. Kauno ir Vilniaus akcentai 1915-1917 m.”

Cornelios Gurlitt (1890-1919) litografijos ir piešiniai atskleidžia asmeninę Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių armijos ligoninėje, Vilniuje, medicinos seserimi tarnavusios dailininkės dramą. 22 originalių C. Gurlitt darbų parodą papildo amžininkų mintys apie Vilnių ir autentiški generolo feldmaršalo Hermanno von Eichhorno armijos fotografų užfiksuoti Vilniaus gyvenimo vaizdai.

Paroda parengta meno galerijos Vokietijoje Kunsthaus Desiree savininko, parodos mecenato dr. Huberto Portzo Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui padovanotos 16 C. Gurlitt grafikos darbų kolekcijos pagrindu. Didelė dalis darbų, datuojamų 1917 m., sukurti Vilniuje, kur, pasak amžininkų, „tolimajame Rytų fronte” nuo 1915 m. C. Gurlitt dirbo gailestingąja seserimi. Cornelia Gurlitt, anksti pasitraukusi iš gyvenimo, be retų paminėjimų Pirmojo pasaulinio karo metais ir po Antrojo pasaulinio karo, atrandama tik dabar.

Dar 1914 m. Vokietijoje užsirekomendavusi kaip talentinga dailininkė, Vilniuje ji susipažino su savo mylimuoju dailės kritiku ir spaustuvininku Pauliu Fechteriu ir išgyveno savo talento žydėjimo laikotarpį. „Jos anuomet sukurti piešiniai, litografijos ir paveikslai – išraiškingiausias tų metų menas, o tarp moterų dailininkių vargiai rastume jai lygių”, – 1949 m. dailėtyros knygoje prisimindamas neeilinę menininkę rašė P. Fechteris.         

Cornelia Gurlitt buvo savo epochos kūdikis: modernią ekspresionistinę meno kryptį pasirinkusi ne tik kaip meninę išraiškos priemonę, bet ir kaip egzistencinę filosofiją, ji visiškai atitiko vokiškojo ekspresionizmo liniją, kurioje nerimas ir vidiniai prieštaravimai perkeliami į kūrinius deformuotomis, lūžtančiomis linijomis, grubiai stilizuotomis formomis, apnuoginant meno kūrinį, o kartu ir save patį.  

 Parodos kuratorė: Ieva Šadzevičienė

Parodos organizatoriai: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus ir mecenatas dr. Hubertas Portzas.

Partneriai: Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje, Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje, Valiunas Ellex

Iliustracijos © VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

 Paroda veiks: 2016 02 04-2016 04 10

DAUGIAU