Daktaras Aiskauda

Daktaras Aiskauda

Igoris Morozovas

DAKTARAS AISKAUDA
3 veiksmų baletas vaikams, P. Abolimovo libretas pagal K. Čiukovskio pasaką
Michailo Moisejevo ir Klavdijos Salnikovos choreografija

Česlovo Žebrausko redakcija

Choreografiją atnaujino Leokadija Aškelovičiūtė, Liana Dišlerė, Borisas Martinkevičius, Aleksandras Semionovas, Lidija Tamulevičienė
Dirigentas Alvydas Šulčys
Dailininkė  Danutė Ūsaitė
Kostiumų dailininkė  Liučija Čarneckaitė

Premjera 1978 m. lapkričio 2 d., pastatymas atnaujintas 1992 m.

Linksmas baletas vaikams apie gerąjį daktarą Aiskaudą, kaip jis buvo nuvykęs į Afriką gydyti sergančių bezdžionėlių, kaip pateko į piktojo plėšikų vado Barmalėjaus pinkles ir iš jų išsivadavęs sugrįžo pas savo bičiulius.

Spektaklio trukmė 2.15 val.

DAUGIAU