free Dedikacija Vydūnui

Dedikacija Vydūnui

Rugpjūčio 22 d. 18.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) susirinkusius maloniai nustebins aktorių Jūratės Vilūnaitės ir Rimanto Bagdzevičiaus dedikacija filosofui, rašytojui, kultūros veikėjui Vydūnui (Vilhelmas Storosta 1868–1953).

Ar kada nors susimąstėte, kaip dabar skambėtų Vydūno arfa? Kokias dainas didysis filosofas norėtų girdėti dainų šventėse? O gal Vydūno žmogus – jau muziejinis idealas? Renginio metu gvildensime ne tik šiuos klausimus, bet ir talentingų aktorių dėka pajusime Vydūno kūrybos grožį.

Vydūnas – tautos šviesulys, kurio darbais ir rašytiniu palikimu galime didžiuotis bei semtis įkvėpimo ir šiandien. Parašė 12 filosofinių veikalų, daugiau negu 30 filosofinio turinio dramų, istoriografinių darbų. Filosofas pabrėžė tautiškumą kaip svarbų dvasinio augimo lygmenį, kvietė tėvynainius šviestis, ieškoti atsparos savo tautos sukurtose vertybėse, „didėti iš vidaus“. Jis reikalavo ugdyti atsakomybės už tautos likimą jausmą, moralinį tvirtumą, nepasiduoti išorinėms jėgoms, atsispirti svetimos dvasios invazijai.

1895 m. įkūrė Tilžės giedotojų draugiją ir 40 m. jai vadovavo; rengė dainų šventes, vaidinimus, populiarino lietuvių liaudies dainas. Buvo veiklus Rytų Prūsijos lietuvių ir Klaipėdos krašto draugijų bei organizacijų narys, 1931 m. įkurtos Prūsų lietuvių draugijų tarybos pirmininkas.

Nuo 1907 m. dalyvavo lietuvių mokslo veikloje. Leido paties ištisai prirašomus žurnalus „Šaltinis“ (1905–1909 m.), „Jaunimas“ (1911–1914 m.), „Naujovė“ (1915 m.), „Darbymetis“ (1912–1925 m.).

Vydūnas suprato, kad žmogus turi suvokti save. Kiekvienas turi suprasti, jog jame yra tikrasis, didysis žmogus.

DAUGIAU