Dialogue: Cyber, Kazius, Digimas | Part 2

Dialogue: Cyber, Kazius, Digimas | Part 2

//Dialogue II

Susibėgom pokalbiui ir prisišnekėjom – Dialogo tęsinys, neišvengiamas reiškinys. Pernai gimusi ir išskirtinio jūsų dėmesio sulaukusi įvairiažanrė baladė Lietuvai teleportuojasi į pramoninį mišką mieste.

Pildysim kūrybos archyvus žandus raudonuoti verčiančiomis istorijomis ir elegantiškai trypsim jau nugludintą sandėlio betoną. Namuose žvarbu nebus – šildysim sėdynes pramoniniu agregatu, tad nepamirškit spalvotų šortų ir tikėkitės gausesnio kiekio staigmenų.

Hibridiniu skambesiu pulsuojanti dedikacija Lietuvai, kartu su jau senai Rokiškyje beregėtu ir girdėtu plokštelių ąsu – Cyber. Šio atlikėjo muzikinio lygio vektorius jau aiškus senai – nuo legendinių vakarėlių gimtinėje ir Lietuvos miškuose, iki tarptautinių festivalių scenų. Klausytojų ir šokėjų ausis sotins plokštelių skleidžiami analoginiai simboliai ir kruopščiai sustyguota intensyvesnio skambesio rikiuotė.

Konkretus ir garantuotas penktadienio nakties planas – tiek vietiniams, tiek svečiams, pavargusiems nuo miesto tempo ir besikartojančios kasdienybės.

//Line up

◁ Cyber
◁ Digimas b2b Trumpa
◁ Kazius
◁ Kosta Nostra b2b Naulis

//Info

* Renginio taxi: +37066255867

* Naktis ilga, todėl rekomenduojame apsistoti čia:
https://bit.ly/3R4QHhy

* Neskubėk namo, Rokiškyje yra ką pamatyti:
https://bit.ly/3wjR26v

* Apšilimui siūlome užsukti čia:
https://bit.ly/3XvoySW

* Nuo 15eu

* N-18

//EN

We gathered for a conversation and decided – a continuation of dialogue is an inevitable phenomenon. Born last year and having received Your exceptional attention, the multigenre ballad for Lithuania, teleports to an industrial forest in the city.

We’ll fill the archives of creativity with narratives that will make our cheeks go red. It will be warm at home – we’ll heat the seats with an industrial heating machine. So, don’t forget your colorful shorts and anticipate a slight dose of surprises.

A dedication to Lithuania, accompanied by the long-familiar vinyl sound master – Cyber. The musical trajectory of this performer has long been clear – from legendary parties in his homeland and Lithuanian forests to international festival stages. The ears of listeners and dancers will be saturated with analog symbols and carefully crafted sequences of more intense sound.

A specific and guaranteed plan for Friday night – for both locals and guests, tired of the city’s pace and the repetitive routine of daily night life.

//Info

* Event taxi: +37066255867

* It will be a long night, choose to stay:
https://bit.ly/3R4QHhy

* Sightseeing in Rokiškis:
https://bit.ly/3wjR26v

* Nice place for food and predrinks:
https://bit.ly/3XvoySW

* From 15eu

* N-18

DAUGIAU