“Dobilėlis penkialapis”

“Dobilėlis penkialapis”

 

„DOBILĖLIS PENKIALAPIS”                       komedija

Režisierius – Vytautas Kaniušonis         

Scenografas Kęstutis Vaičiulis                     

Muziką parinko – Darius Razgūnas               

Vaidina: E. Karoblytė, S. Stakelė, O. Kazarinas, G. Mažeika, A. Kuriakina, S. Juzėnienė, J. Miciūnaitė-Jasiulienė, M. Klementjevas, D. Puskepalytė, J. Muliaučius, D. Juzėnas, R. Zutkienė

B. Sruogos satyrinėje komedijoje “Dobilėlis penkialapis” veiksmas vyksta provincijos miestelyje, tarpukario Lietuvoje. Inteligentų klubo skaitykloje tuoj prasidės viengungių brolelių draugijos posėdis, kuriame bus svarstomas labai svarbus ir aktualus klausimas – norint subalansuoti biudžetą, viengungius ketinama apkrauti sunkia mokesčių našta. Ką daryti? Kaip gelbėtis? Bobų intrigos!!! Ar galima išduoti brolelių idealus ir paneigti brolijos moralines vertybes, dėl materialinės gerovės?  Atsisakyti viengungystės ir ieškoti pačios? Ne, ne ,ne!!!!   Bet…, pinigas lieka pinigu. Kaip tyčia, miestelyje yra viena ideali nuotaka, į kurią slapčia įsižiūrėję visi viengungiai. Ji  graži,  turtinga,  protinga ir žodžių kišenėje neieškanti. Jeigu ji sutiktų tekėti, vienu tokiu žygiu būtų galima labai greitai visas problemas išspręsti. Štai ir puola viengungiai broleliai prašyti gražuolės rankos vienas kitą trypdami. Visos priemonės šioje žūtbūtinėje kovoj tinka: ir melas, ir šmeižtas, ir apkalbos, ir užgauliojimai, netgi fizinis smurtas.  Rimtieji jaunikiai pasiruošę dėl nuotakos vienas kitą į gabalus sudraskyti, ar netgi į dvikovą iškviesti. Kas gi laimės geidžiamiausios nuotakos ranką, mes ir pamatysime nenuspėjamame finale.

Trukmė 2,40 val.

DAUGIAU