Dokumentų ir fotografijų paroda

Dokumentų ir fotografijų paroda

 

2013 m. vasario 1 d., penktadienį, 17 val. V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-3, Vilnius) kviečia į Lietuvos centrinio valstybės archyvo Dokumentų sklaidos skyriaus parengtos dokumentų ir fotografijų parodos „Aš liksiu ištikimas žmogui ir sau pačiam” atidarymą. Archyvo darbuotojai, 120-ųjų V. Mykolaičio-Putino gimimo metinių proga, dovanoja galimybę pamatyti ir susipažinti su archyve saugomais, paprastai nepublikuojamais dokumentais. Paroda veiks visus jubiliejinius metus – nuo vasario 1 d. iki gruodžio 31 d.

Daugiau nei pusšimtį eksponatų – rašytinių dokumentų ir fotografijų – parodos rengėjai suskirstė į šešias pagrindines temas (studijų metai; šeima; mokslinė ir visuomeninė veikla; kūrybinė veikla; veikla po 1940 m.; atminimo įamžinimas), kurios visapusiškai pristato tiek rašytojo gyvenimą, svarbiausius įvykius, tiek jo kūrybą ir scenos veikalų pastatymus teatre, tiek kūrybos ir atminties sklaidą po V. Mykolaičio-Putino mirties. Parodoje puikuojasi tokie unikalūs dokumentai kaip Petrogrado imperatoriškosios Romos katalikų dvasinės akademijos rektoriaus 1917 m. raštas apie tai, kad V. Mykolaitis yra akademijos absolventas ar Friburgo universiteto Filosofijos fakulteto dekano 1922 m. išduotas pažymėjimas, jog rašytojas baigė universitetą, apsigynė disertaciją tema „Vladimiro Solovjovo estetika” ir gavo filosofijos mokslų daktaro laipsnį. Turėsite galimybę ne tik pažinti rašytojo gyvenimą, bet ir jį supusius žmones, apžiūrėdami jo žmonos Emilijos Kvedaraitės Lietuvos universiteto studijų knygelę, išduotą 1924 m., ar jo sesers Magdalenos Mykolaitytės Kauno šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnazijos atestatą, gautą 1930 m.

Dėkojame parodos rengėjams, Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriui Daliui Žižiui, direktoriaus pavaduotojai Gražinai Sluckaitei, Dokumentų sklaidos skyriaus vedėjai Džiugintai Stankevičienei visų šių eksponatų kopijas padovanojusiems V. Mykolaičio-Putino memorialiniam butui-muziejui ir suteikusiems neeilinę progą muziejaus lankytojams pažvelgti į archyve saugomus, pristatytus tik Rašytinių dokumentų skaitykloje vykusioje parodoje, dokumentus.

Penkios fotografijos bus eksponuojamos tik mėnesį, iki vasario 28 d., po to jos turės iškeliauti į Lietuvos centrinį valstybės archyvą, todėl lankytojus maloniai kviečiame suskubti ir apsilankyti parodoje. Muziejaus ir parodos lankymas nemokamas.

DAUGIAU