free Dovilė Bilkštienė | Princesė / vieno kūrinio paroda

Dovilė Bilkštienė | Princesė / vieno kūrinio paroda

Kviečiame Jūs dalyvauti vieno kūrinio parodoje–pristatyme ir diskusijoje apie meną, virtualią erdvę ir jos vartotojus.

Viso to „kaltininkas“ yra menininkės Dovilės Bilkštienės kūrinys „Princesė“, sukurtas autorei bendraujant su socialinio tinklo Facebook vartotojais. Dar prieš metus internetiniams bičiuliams ir virtualiems pažįstamiems buvo išsiųstas atviras kvietimas bendradarbiauti ir pasiūlyta tapti meno kūrinio bendraautoriais. Kvietime klausta – kokias asociacijas kelia žodis „princesė“? Projekte savanoriškai sudalyvavo daugiau nei 50 įvairaus išsilavinimo, skirtingoms amžiaus kategorijoms ir socialinėms grupėms atstovaujančių asmenų (menininkai, architektai, žurnalistai, verslininkai…). Sumanymo esmė slypi tame, kad D. Bilkštienei naudojant kiekvieno apklaustojo nuomonę (komentarą) kuriant „Princesę“, niekas, be pačios autorės, nežinojo, kokia forma tai bus realizuota. Reaguodama į komentaruose išdėstytas „princesės“ asociacijas, menininkė sukūrė meno kūrinį. Publika artefakto dar nematė. Akistata su juo ir įvyks minėtąją dieną, tuo laiku Vilniaus dailės akademijos „Titanike“.

Dovilė Bilkštienė teigia: „Prieš metus vykdytas meninis tyrimas virto ne tik apklausa apie tai, koks yra „princesės“ vaizdinys lietuvių sąmonėje, bet ir asmens elgesio virtualioje erdvėje analize.  Kai kurie komentatoriai sau leisdavo pasisakyti nevengdami aštrumo. Tačiau savo kūrinyje aš pabandžiau panaudoti kiekvieną išsakytą viziją, net jei ji būdavo ir vulgari.“ – intriguoja menininkė.

Tad „Princesės“ pristatymas yra ne tik interaktyvus performansas, kurio metu žiūrovai turės unikalią progą pamatyti pagal internetinius komentarus sukurtą meno kūrinį, bet ir malonus susitikimas, kurio metu kiekvienas galės pasisakyti apie savo būsenas internete bei požiūrį į meną. Šį kartą viskas vyks ne virtualiai, o gyvai.

Renginyje dalyvaus komentarais apie kultūros aktualijas pagarsėjęs menotyrininkas Ernestas Parulskis. Vakaro svečiams jis primins senovinio, devinto dešimtmečio socialinio tinklo iniciatyvas bei artefaktus, kurie paradoksaliausiu (ir šiek tiek juokingu) būdu susišaukia su „Titanike“ pristatomu Dovilės Bilkštienės paveikslu.

Gerą nuotaiką susirinkusiai auditorijai užtikrins dainininkė Migloko.

DAUGIAU