Dr. V. Savoniakaitės paskaita “Kūčių tradicijos”

Dr. V. Savoniakaitės paskaita “Kūčių tradicijos”

Gruodžio 11d., trečiadienį (17:30 val.), Baltijos gintaro meno centras kartu su daktare Vida Savoniakaite kviečia į paskaitą „Kūčių tradicijos“.

Vida Savoniakaitė yra Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Etnologijos ir antropologijos skyriaus vedėja. Skaito paskaitas Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos unversiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantams. Moksliniai interesai apima Antropologijos, etnologijos mokslo istoriją ir teoriją; etniškumą ir nacionalizmą; ekonominę antropologiją; kultūros istoriją ir paveldą bei meno antropologiją.
Pakutinės publikacijos: The Regional Studies Movement in Soviet Lithuania, Journal of Ethnology and Folkloristics (2019, 2); Chapter 8 Traditional Textiles and Economic Development: Lithuanian Groups in Latvia’s Border Regions, U. Kockel (ed.) Culture and Economy: Contemporary Perspectives. (Routledge, 2019); kviestinė redaktorė teminių žurnalų Lietuvos etnologija (2019), Logos (“Aktualioji tema” 2018, 97; 2017, 98), Lituanus (2014, vol. 60:4).

Paskaitoje bus atskleista, kas Lietuvos žmonėms svarbiausia “Kūčių tradicijose”. “Tradicijų” simbolika perduodama iš kartos į kartą. Nors skirtingos etninės grupės sako, kad Kūčių tradicijos panašios, bet tyrimai rodo skirtumus Lietuvoje ir Europoje. Kokios Kūčių tradicijų ištakos? Kodėl iki šiol ši tradicija suburia šeimas prie vieno stalo Lietuvos miesteliuose, miestuose, regionuose ir pasaulyje? Kokie Kūčių patiekalai mėgiamiausi?

Kviečiame visus šiuos klausimus aptarti jaukiame susitikime prie rusenančio pečiuko bei puodelio karštos gintaro arbatos.

Paskaita nemokama, tačiau rekomenduojame registruotis:
tel.: +370 6 0789131
el. p: [email protected]
facebook svetainė: fb.com/BaltijosGintaroMenoCentras

DAUGIAU