Ekskursija po parodą „Sveika, Mergele!“

Ekskursija po parodą „Sveika, Mergele!“

Ekskursiją ves jos kuratore dr. Sigita Maslauskaite-Mažyliene.

Nuo 2000 m. Vilniaus arkivyskupija vykdo Vilniaus arkivyskupijos bažnyčioms priklausančių paveikslų restauravimo darbus. Per 15 metų buvo restauruota, konservuota, o kartais tiesiog išgelbėta nuo sunykimo daugybė meno vertybių. 2014 m. pradėti restauruoti marijinės ikonografijos kūriniai. Tyrimų ir restauravimo darbai atskleidė būdingiausius Vilniaus arkivyskupijos švč. Mergelės Marijos ikonografijos bruožus, šios turtingos gerbimo tradicijos išplitimo tendencijas. Nuvalius apnašas ir XX a. užtapymus, išryškėjo mažai žinomi, tačiau įspūdingi ir itin meniški kūriniai.

Paroda veikia iki rugsėjo 12 d.

DAUGIAU