Ekskursija „Vilniaus kunigų seminarijos keliais“

Ekskursija „Vilniaus kunigų seminarijos keliais“

Rugsėjo 14 d. 11 val. Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į ekskursiją „Vilniaus kunigų seminarijos keliais”, skirtą 1863 metų sukilimui atminti.

Ekskursijos dalyviai aplankys istorines vietas, kuriose veikė Vilniaus kunigų seminarija. Ekskursijos pradžia 11 val. Bažnytinio paveldo muziejuje. Iš čia pėsčiomis einama prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, užeinama į Alumnato kiemą, aplankoma Lietuvos technikos biblioteka ir Šv. Jurgio bažnyčia. Katedros aikštėje sėdama į autobusą ir važiuojama į buvusį Vilniaus misionierių vienuolyną ir Viešpaties Dangun žengimo bažnyčią. Iš čia važiuojama į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią ir Laterano kanauninkų vienuolyną, po to aplankomas Trinitorių vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia. Iš čia vykstama į Šv. Juozapo kunigų seminariją. Po ekskursijos jos dalyviai parvežami į senamiestį.

1582 m. Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila įsteigė Vilniaus kunigų seminariją šalia Vyskupų rūmų (Universiteto g. 6). Nuo XVI a. pab. iki šiandien seminarija veikė septyniose skirtingose Vilniaus vietose, išgyveno pakilimus ir nuosmukius, karus ir epidemijas, tremtis ir atgimimus. Joje dirbo ir mokėsi daug išskirtinių Lietuvos asmenybių. 1863 metų sukilimas ir jo pasekmės labai paveikė Lietuvos Katalikų bažnyčios veiklą. Vilniaus kunigų seminarijos veikla buvo smarkiai apribota, dauguma vienuolynų ir bažnyčių uždaryta, kunigai ištremti, vienuoliai išvaryti, nubausti laisvės atėmimo ar net mirties bausmėmis. Vienuolinių ordinų, kongregacijų ir dvasininkų veikla buvo apribota, akylai stebima, kartais visiškai draudžiama. Kai kurioms vienuolijoms ir bažnytinėms institucijoms tokie apribojimai buvo lemtingi: net sušvelnėjus caro vykdytai politikai ir vėliau atgavus Nepriklausomybę, vienuoliniai ordinai nebeatsikūrė ir paliko tik jų egzistavimą menančius istorinius paminklus. Nepaisant ištikusių suvaržymų, Vilniaus kunigų seminarijai pavyko prisikelti, išugdyti daug puikių asmenybių, atlaikyti sovietinę okupaciją ir 1998 m. įsikurti naujame Šv. Juozapo garbei skirtame ansamblyje.  

 

Renginys nemokamas.

Ekskursijos vadovai: Bažnyčios istorikas dr. Liudas Jovaiša ir menotyrininkė dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

Numatoma ekskursijos trukmė 4 val.

Būtina išankstinė registracija tel. 8 5 269 78 03

Ekskursijos dalyviai renkasi prie Bažnytinio paveldo muziejaus, Šv. Mykolo g. 9

  

Projektą iš dalies finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos.

DAUGIAU