Europos Paveldo Dienos’12

Europos Paveldo Dienos’12

Senosiose kapinėse pajunti vietos dvasią

2012 m. rugsėjo 20 d. Panevėžio miesto dailės galerija (Respublikos g. 3) organizuoja konferenciją „Panevėžio dvasios paieškos. Senovė ir dabartis”. Tai Lietuvoje vykstančių „Europos paveldo dienų 2012 m. Genius loci. Vietos dvasia” renginys.

Vietos dvasia (lot. genius loci) apdainuojama poetų, perteikiama meno kūriniuose, o geriausiai juntama kiekvieno žmogaus, apsilankiusio tame krašte. Ji pajuntama tiesiog intuityviai, spontaniškai ir geriausiai nusako to krašto praeitį ir pačią esmę.

Konferencijoje daugiausia dėmesio bus skiriama senųjų Panevėžio kapinių temai. Kapinės – vienas esminių objektų, atspindinčių miesto istoriją, iš kurio galima pasisemti daugybę istorinių, kultūrinių, architektūrinių žinių. Pamatyti visas mūsų krašto okupacijas, kurios atsispindi antkapiniuose paminkluose, užrašuose. Stebėti mažosios architektūros laikmečio tendencijas. O einant Dievo Apvaizdos taku gali pajusti neapsakomų potyrių”, – sako projekto vadovė Rasa Stružienė.

Konferencija prasidės 11.00 val. Dailės galerijoje pranešimu „Senųjų Panevėžio kapinių (Venslaviškio g.) archeologiniai tyrimai”, kurį skaitys archeologė Asta Gerbutavičiūtė. Prieš kelerius metus buvo vykdomi Senamiesčio gatvės kasinėjimai ir aptiktos senosios Panevėžio miesto kapinės. Tyrimuose plušėjo archeologų komanda, buvo atlikti išsamūs antropologiniai radinių tyrimai, kurie atskleidė daug įdomių faktų apie miestiečių buitį, gyvenimą, ligas.

Pranešimą „Senųjų kapinių saugojimo pavyzdžiai” skaitys istorikė Audronė Vyšniauskienė, kuri turi sukaupusi didelę patirtį apie senąsias Europos miestų kapines, jų tvarkymo pavyzdžius.

Apie Panevėžio miesto urbanistinę raidą kalbės pranešėjas istorikas Arūnas Astramskas, kuris apžvelgs senųjų miesto gatvių, aikščių formavimąsi, pagrindinius pastatų kompleksus, jų istoriją.

Nuo 14 val. vyks pažintinis pasivaikščiojimas po Panevėžio miesto centrą maršrutu: Respublikos g., Vasario 16-osios g., Kranto g., Laisvės a., Ukmergės g. kartu su Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriumi Arūnu Astramsku.

Vienas įdomiausių šios konferencijos momentų turėtų tapti pasivaikščiojimas po senąsias miesto kapines (Dievo Apvaizdos takas) su Vida Šimaitiene, gimusia ir augusia šiose vietose, viena iš Senamiesčio kapinių tvarkymo fondo steigėjų, VU religijos mokslų magistre. Pasak jos, senosios kapinės įrodo, kad Panevėžys buvo miestas, o ne koks mažas miestelis, bažnytkaimis. Tai atspindi ir mažoji kapinių architektūra, ir tai, kad čia palaidoti įvairių tautybių žmonės.

Šis pažintinis pasivaikščiojimas prasidės 15 val. maršrutu: Smėlynės g. tiltas – Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šventorius, senosios miesto kapinės (Dievo Apvaizdos takas).

„Džiaugiuosi šia konferencija ir tikiu, kad šis renginys papildo Panevėžio dvasinės kultūros veidą, siekiant apginti ir puoselėti miesto ir miestiečių orumą, savivertę, iniciatyvą”, – sakė Vida Šimaitienė.

Po to konferencijos aptarimas, diskusijos vyks konferencijų centre „Prie senųjų vartų” (M. Tiškevičiaus g. 9).

Panevėžio dailės galerijos inf.

 

DAUGIAU