FILMO „UOLŲ MEDUS“ PRISTATYMAS

FILMO „UOLŲ MEDUS“ PRISTATYMAS

Bažnytinio paveldo muziejus ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras kviečia į
filmo „Uolų medus” pristatymą gegužės 14 d. 17.30 val. Bažnytinio paveldo muziejuje
(Šv. Mykolo g. 9)

Filmo „Uolų medus” kūrėjai pasakojimui apie krikščionių liturginės muzikos istoriją kaip
drobę pasirinko Lietuvos kraštovaizdžio ir bažnytinės liturgijos vaizdus, ant kurių lengvais
potėpiais – giesme ir žodžiu – gula dokumentiniai faktai. Jis supažindina su liturginės
muzikos istorija nuo ištakų iki šiandienos. Kuriant filmą nebuvo apsiribota vien Katalikų
bažnyčios tradicija, žiūrovas turi galimybę pamatyti ir išgirsti, kaip XXI amžiaus pradžioje
gieda stačiatikiai ar evangelikai liuteronai. Filmas reikšmingas ir kaip edukacinė priemonė.
Kūrėjai tikisi, kad juo galės sėkmingai naudotis ne tik katechetai, bet ir įvairių konfesijų
tikintieji bei visi, besidomintys sakralinės muzikos istorija.

Renginio dalyviai: filmo „Uolų medus” scenarijaus autorius kun. dr. Vilius Sikorskas,
vaizdo režisierius Robertas Zamaris, Vilniaus stačiatikių Šv. Paraskevės parapijos klebonas
kun. Vitalijus Mockus, Vilniaus stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolyno bažnyčios vyrų
ansamblis Skitos (vadovas diakonas Viktoras Miniotas), Schola Gregoriana Vilnensis
(vadovas Dainius Juozėnas), giesmininkė Veronika Povilionienė, Mokslo ir enciklopedijų
leidybos centro direktorius Rimantas Kareckas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro
vyresnioji mokslinė redaktorė Birutė Žalalienė.

Renginį veda muzikologė Živilė Stonytė.

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9, LT-01124 Vilnius

Tel. (8 ~ 5) 269 78 03

Tel. (8 ~ 5) 269 78 00

El. p. [email protected]

www.bpmuziejus.lt

DAUGIAU