Harmoningos asmenybės ugdymo programos SOCRATES pristatymas

Harmoningos asmenybės ugdymo programos SOCRATES pristatymas

Pristatymo metu bus supažindinama su SOCRATES mokymų nauda:
Pažinti ir išmokti būti su savimi

Programos dalyviai išsiaiškina ir atranda nuostatas, trukdančias siekti tikslų, jas keičia naujomis nuostatomis, išsiugdo naujus įpročius. Išmokstama būti su savimi ir valdyti savo emocijas, tampama savo minčių ir veiksmų šeimininkais. Pažinus įvairias emocijas, išmokstama pasirinkti į kuriuos dirgiklius ir kaip reaguoti.

Kurti darnų santykį su žmonėmis ir aplinka

Mokymuose suformuojami įpročiai, kaip kurti darnų santykį su žmonėmis – šeima, draugais, kolegomis, kaip peržengti socialines ir kitas baimes, išeiti iš komforto zonos. Išmokstama viešai kalbėti, burti apie save komandas, sustiprinamos lyderystės kompetencijos. Šie įgūdžiai paremiami savomis, tikromis vertybėmis ir įtvirtinami naujais įpročiais. Galiausiai surandamas santykis su plačiausia aplinka – savo vieta šalyje, pasaulyje, randamas santykis su gamta.

DAUGIAU