Joninių savaitgalis Anykščiuose

Joninių savaitgalis Anykščiuose

Birželio 23 d.

20 val. Vaitkūnuose – Joninių šventė „Naktis, kuri atveria paslaptis”.

20 val. Ažuožeriuose – Joninių šventė „Po paparčiu”.

21 val. Burbiškyje – Joninių gegužinė.

21 val. Mačionyse – vakaras prie Joninių laužo „Paparčio žiedo naktis”.

21 val. Troškūnuose – Joninių šventė. Mėgėjų dramos kolektyvo spektaklio G.Mareckaitės „Kaip surasti šeimos laimę” premjera.

21 val. Svėdasuose – Joninių šventė prie Alaušo ežero. Prisiminsime Joninių tradicijas su Anykščių kultūros centro Svėdasų meno mėgėjų kolektyvais, šoksim ir dainuosim su grupe „ex Combo”.

Birželio 24 d.

20 val. Kurkliuose – Joninių šventė „Supinkim Joninių vainiką”.

21 val. Viešintose – Joninių šventė „Saulėgrįžos ugnies vainikas”. K.Būgos, M.Palionio spektaklio „Dėdė atvažiavo” premjera (rež. V.Germanavičius).

Birželio 26 d.

Kavarske – tradicinis kraštiečių sambūris „Buvo naktys Švento Jono…”:                      

19 val. Jaunimo sportinės rungtys „Kas stipresnis”.

20 val. Poezijos vakaras prie šaltinio.

22 val.Vakaruška prie laužo (meno mėgėjų kolektyvų programa).

24 val. Joninių nakties diskoteka (dalyvauja grupė „LIWEM”).

DAUGIAU