„Juostos, skrynios ir radicinio lietuvių gyvenamojo”

„Juostos, skrynios ir radicinio lietuvių gyvenamojo”

vyksta tautodailininkų Birutės Poškienės ir Zenono Tomkaus kūrybos darbų paroda „Juostos, skrynios ir tradicinio lietuvių gyvenamojo namo puošybos elementai”.

Aušros alėjos rūmų fojė eksponuojamos parodos „Juostos, skrynios ir tradicinio lietuvių gyvenamojo namo puošybos elementai” autoriai tautodailininkai Birutė Poškienė ir Zenonas Tomkus yra kūrybingi ir aktyvūs etninio meno puoselėtojai ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Bendrai parodai autoriai sujungė liaudies meno tradicijų pagrindu sukurtus kūrinius, skirtus ne vien estetiniam poreikiui patenkinti, bet nuo seniausių laikų naudojamus lietuvių buityje.

Parodoje pristatomi taikomajai tautodailei priskiriami gyvenamojo namo elementai, interjere išsiskiriančios puošnios skrynios bei neatsiejamos etninio kostiumo detalės – juostos. Ornamentais, augaliniais ar zoomorfiniais simboliais išdabinti buities daiktai pasižymi pasaulėžiūrinių ir estetinių vertybių vienove, universalumu, kūrybos priemonių pastovumu, tradiciškumu, paprastumu, formų raiškumu, dekoratyvumu, funkcionalumu.

Tautodailininko Z. Tomskas sukurtų langinių ir kitų tradicinio lietuvių gyvenamojo namo detalių puošyba yra nauja autoriaus kūrybos sritis. Tiek lango puošybos elementai, tiek skrynių dekoras yra tradiciški, nenutolę nuo senojo tradicinio meno. Parodoje eksponuojamos B. Poškienės rinktinės juostos – lininiu dugnu ir vilnoniu raštu – sertifikuotos kaip Tautinio paveldo produktas.

DAUGIAU