Juozo Tumo-Vaižganto butas-muziejus

Juozo Tumo-Vaižganto butas-muziejus

Adresas: Aleksoto g. 10, Kaunas, +370 37 222 371

Lankytojų priėmimo laikas:
II, III, V, VI – 9.00–17.00;

IV – 11.00–19.00.
Paskutinis mėnesio sekmadienis nemokamas.

Kviečiame aplankyti meniškai kunigišką rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto butą

Juozo Tumo-Vaižganto butas-muziejus (Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys) įkurtas 1997 m. autentiškai pagal archyvines nuotraukas, nes rašytojas visus savo kambarius buvo nufotografavęs. Keturiuose memorialiniuose kambariuose dera praktiškas paprastumas su estetiškumu. Pats Vaižgantas savo buto aplinką buvo pavadinęs meniškai kunigiška. Turėjo, jo žodžiais, „nebrangių, bet rinktinių paveikslų galeriją.“ Šie paveikslai, kaip ir anuomet, kabo visuose kambariuose. Yra keletas skulptūrų. Juozas Tumas-Vaižgantas šiame bute gyveno ir kūrė trylika metų. Pro buto langus galima pamatyti Švč. Mergelės Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) neparapinę bažnyčią, kuri yra pats seniausias Kaune ankstyvosios gotikos paminklas. Vaižgantas beveik dvylika metų buvo šios bažnyčios rektorius, rūpinosi jos atstatymu ir remontu. Kadangi bažnyčioje zakristijos nebuvo, tai visi reikalai buvo tvarkomi užsakų kambaryje. Vaižgantas garsėjo kaip populiarus, žmonių mylimas kunigas, tad čia lankytojų niekuomet netrūkdavo – duris praverdavo ir tie, kurie išdrįsdavo prašyti pinigų, nes žinojo, jog geraširdis dvasininkas juos skolina. Kambaryje stovi masyvus ąžuolinis barokinio stiliaus darbo stalas, jo autorius – garsus tarpukario Kauno baldžius Jonas Prapuolenis. Kampe kabo kanauninko sutana, spintoje – kailiniai, Vaižganto minimi net testamente, kaip brangiausia „garderobos“ dalis.
Svečių kambaryje svetainės baldų komplektas, knygų spinta, kurioje sudėtos Vaižganto bibliotekos knygos. Čia susipažinsite su muziejaus gyventoju – geltona kanarėle Mykoliuku (pagal Vaižganto romaną „Dėdės ir dėdienės“) – tokį pat paukštelį turėjo ir rašytojas.
Muziejuje nuolat vyksta lankytojų jau pamėgti susitikimai su menininkais, naujų knygų sutiktuvės, poezijos ir muzikos šventės, organizuojamos ekskursijos ir edukacinės programos įvairaus amžiaus lankytojams.
Ekskursijas ir edukacines programas reikia užsisakyti iš anksto.

Fotografas Arvydas Čiukšys.
Audiogidas J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – nemokamas. 

Muziejaus ekspozicijas nemokamai gali lankyti:
– ikimokyklinio amžiaus vaikai (iki 7 metų);
– našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai;
– neįgalieji ir juos lydintys asmenys (vienam neįgaliajam – vienas lydintis asmuo);
– senjorai nuo 80 metų;
– Šeimos kortelės turėtojai;
– Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai;
– Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;
– Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų humanitarinės krypties pavieniai mokytojai bei aukštųjų mokyklų humanitarinių mokslų fakultetų pavieniai dėstytojai;
– Lietuvos rašytojų sąjungos nariai;
– Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai;
– Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį;
– Visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį, vasario 16 d., kovo 11 d., liepos 6 d.;
Užsieniečiai, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

Muziejaus ekspozicijų lankymui nuolaida taikoma:
– Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo programas; 
– Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių aukštųjų mokyklų studentams; 

– nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams; 
– asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų); – nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims; 
– politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams; 
– Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; 
– pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams. 

Įsigiję BILIETAI.LT bilietą šiame muziejuje galėsite apsilankyti jums patogiu metu (muziejaus darbo laiku). Bilietas galios iki 2024 12 31.

 

 

 

 

 

 

Įsigiję BILIETAI.LT bilietą šiame muziejuje galėsite apsilankyti iki 2024 12 31.

Lankytojų priėmimo laikas:
II, III, V, VI – 9.00–17.00;

IV – 11.00–19.00.
Paskutinis mėnesio sekmadienis nemokamas.
 

Adresas: Aleksoto g. 10, Kaunas, +370 37 222 371

DAUGIAU