free Kalėdinis koncertas „Ledo varpeliai“

Kalėdinis koncertas „Ledo varpeliai“

Gruodžio 20 d. 18 val. vaikų kolektyvų kalėdinis koncertas „Ledo varpeliai“ Kauno kultūros centre „Tautos namai“ (Vytauto pr. 79).

Dalyvaus

Neoklasikinio šokio teatras „Releve“. Vadovė Rasa Butrimavičiūtė.

Liaudiškų šokių kolektyvas „Šėltinis“. Vadovė Virginija Skiparienė, akompaniatorė Vilma Švabauskienė.

Dainos ir šokio studija „Vaidilutė“. Vadovas Edmundas Alseika, dainavimo mokytoja Aušra Sendžikienė.

Kauno Kazio Binkio teatras. Vadovė Nida Vita Žilinskienė.

Įėjimas nemokamas.

DAUGIAU