Kalėdinis koncertas Šv.Jonų bažnyčioje

Kalėdinis koncertas Šv.Jonų bažnyčioje

Norvegijos dienos.
Nidaros katedros berniukų choro ir smuikininko Arve Tellefseno koncertas.

DAUGIAU