“Kauno dainų ir šokių švente”

“Kauno dainų ir šokių švente”

„Kauno dainų ir šokių šventė 2016″

Birželio 4 d., 19 val. Dainų slėnyje.

kvietimas Dainu sv. maketas m

PROGRAMA

DAINUOJA VISI CHORAI

„Tautiška giesmė”
Vinco Kudirkos muzika ir žodžiai
Dirigentas Petras Bingelis

„Lietuviais esame mes gimę”
Stasio Šimkaus muzika
Jurgio Zauerveino žodžiai
Dirigentas Ksaveras Plančiūnas

„Kur bėga Šešupė”
Česlovo Sasnausko muzika, Maironio žodžiai
Dirigentė Ramunė  Navickienė

„Kur giria žaliuoja”
Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai
Dirigentas Albinas Petrauskas

„Lietuva brangi”
Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
Dirigentas Algimanatas Mišeikis

ŠOKA JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI IR ANSAMBLIAI

„Saulės vartai”
Antano Jonušo muzika
Ričardo Tamučio choreografija
Jolantos Marmienės aikštės kompozicija
Dirigentas Romualdas Sadzevičius

ŠOKA VYRESNIOJO AMŽIAUS TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI IR ANSAMBLIAI

„Miestelėnų polka”
Alvydo Puodžiuko muzika
Vladimiro Ūsovo choreografija
Laimutės Rekašienės aikštės kompozicija
Dirigentas Gintaras Vilčiauskas

DAINUOJA VISI CHORAI

„Žeme mano”
Rasos Stoškuvienės muzika ir žodžiai
Donato Zakaro aranžuotė chorui
Artūro Anusausko aranžuotė
Dirigentė Beata Kijauskienė

„Lietuva”
Galinos Savinienės muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai
Gedimino Purlio aranžuotė chorams
Dirigentė Zinaida Gerasina

ŠOKA JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI IR ANSAMBLIAI

„Pempel, pempel”
Arūno Jakšto muzika
Danutės Radvilavičienės choreografija
Margaritos Tomkevičiūtės aikštės kompozicija
Dirigentė Roma Paulauskienė

DAINUOJA VISI CHORAI

„Žmonės ant kalnų”
Laimio Vilkončiaus muzika, žodžiai Sigito Gedos
Dirigentas Kastytis Barisas

„Augo bernelis”
Liongino Abariaus harmonizuota lietuvių liaudies daina
Dirigentas Audrius Petrauskas

ŠOKA VYRESNIOJO AMŽIAUS TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI IR ANSAMBLIAI

„Šeiris”
Vytauto Juozapaičio muzika
Vytauto Buterlevičiaus choreografija
Margaritos Tomkevičiūtės aikštės kompozicija
Dirigentas Justinas Buta

ŠOKA JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI IR ANSAMBLIAI

„Jadvygos polka”
Eugenijaus Čyplio muzika
Vidmanto Mačiulskio choreografija
Idalijos Braškytės aikštės kompozicija
Dirigentė Roma Paulauskienė

DAINUOJA VISI CHORAI

„Už jūrių marių”
Kazimiero Viktoro Banaičio harmonizuota lietuvių liaudies daina
Dirigentė Rinalda Burinskienė

„Oi giria, giria”
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuota lietuvių liaudies daina
Dirigentas Viktoras Masevičius

„Bijūnėlis žalias”
Stasio Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina
Dirigentė Jūratė Jaudegytė

„Vai daugiel daugiel”
Nijolės Sinkevičiūtės harmonizuota suvalkiečių krašto daina
Dirigentė Jovita Kulakauskienė

„Tu, svotel”
Juliaus Juzeliūno harmonizuota lietuvių liaudies sutartinė
Dirigentas Dainius Druskis

ŠOKA VYRESNIOJO AMŽIAUS TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI IR ANSAMBLIAI

„Žalnierius”
lietuvių liaudies muzika
Stasio Vaitkevičiaus choreografija
Kazimiero Kondratavičiaus aikštės kompozicija
Dirigentas Gintaras Vilčiauskas

DAINUOJA VISI CHORAI

„Valio pjovėjėliai”
Viktoro Banaičio harmonizuota lietuvių liaudies daina
Dirigentas Romaldas Misiukevičius

„Brolužis”
Ramintos Naujanytės Bjelle muzika ir žodžiai
Vilijos Mažintaitės aranžuotė chorui
Dirigentė Raimonda Navickienė

„Neužmiršk artojų žemės”
Pranciškaus Beinario muzika ir žodžiai
Dirigentas Mindaugas Radzevičius

ŠOKA JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI IR ANSAMBLIAI

„Vakarinė žvaigždelė”
Zitos Bružaitės harmonizuota lietuvių liaudies daina
Vilmos Urbonaitės aikštės kompozicija
Solistė Kristina Siurbytė
Dirigentė Ramutė Štreimikytė

 DAINUOJA VISI CHORAI

„Gintarai”
Andriaus Kulikausko muzika, Alfonso Bukonto žodžiai
Raimondo Katino aranžuotė chorui
Dainiaus Pulausko klavyras
Dirigentė Rasa Viskantaitė

„Šiam pasauly”
Gyčio Paškevičiaus muzika, Dalios Saukaitytės žodžiai
Solistas Gytis Paškevičius
Dirigentas Remigijus Adomaitis

„Kol kartu”
Lino Adomaičio muzika, Pauliaus Žlabio žodžiai
Solistai: Linas Adomaitis ir Gytis Paškevičius
Dirigentas Kęstutis Jakeliūnas

ŠOKA JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI IR ANSAMBLIAI

„Ūsanykas”
Jono Lechavičiaus muzika
Jono Danio choreografija
Vilmos Urbonaitės aikštės kompozicija
Dirigentas Romualdas Sadzevičius

DAINUOJA VISI CHORAI

„Vėjai lyg karaliai”
Lino Adomaičio muzika, Dainiaus Gintalo žodžiai
Solistas Linas Adomaitis
Dirigentė Danguolė Beinarytė

„Dėl tos dainos”
Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai
Dirigentė Leokadija Januškienė

ŠOKA JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI IR ANSAMBLIAI

„Pasiutpolkė”
Jono Švedo muzika
Juozo Lingio choreografija
Margaritos Tomkevičiūtės aikštės kompozicija
Dirigentas Raimundas Kukanauskas

DAINUOJA VISI CHORAI

„Ąžuolais vainikuota”
Algimanto Bražinsko muzika, Alekso Dabulskio žodžiai
Dirigentas Donatas Jokūbonis

DAUGIAU