Kauno krašto liaudies meno paroda „Aukso vainikas”

Kauno krašto liaudies meno paroda „Aukso vainikas”

Spalio 27 d. 15 val. Kauno kultūros centre „Tautos namai” (Vytauto pr. 79) respublikinės konkursinės Kauno krašto liaudies meno parodos „Aukso vainikas” atidarymas ir laureatų paskelbimas.

Paroda veiks iki lapkričio 20 d.

 

Apie konkursą:

Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda 
AUKSO VAINIKAS

Lietuvoje liaudies menas tebėra gyvas, o dabarties meistrų darbuose vis dar galima įžvelgti ryškius šimtamečių tradicijų pėdsakus. Norint ir toliau išlaikyti bei plėtoti šią etninės kultūros sritį reikalinga valstybės globa ir parama.
Siekdamas sustiprinti valstybės institucijų paramą ir sukurti nuolat veikiančią liaudies meistrų globos bei skatinimo sistemą, Lietuvos liaudies kultūros centras 2005 metais inicijavo kasmetinį respublikinės konkursinės liaudies meno parodos rengimą, geriausių liaudies meistrų išaiškinimą ir jų apdovanojimą nominacijos simboliu – AUKSO VAINIKU.
Nominacijos įstatai suformuluoti taip, kad visų pirma būtų palaikomos ir populiarinamos tos kūrybos kryptys, kurių šaknys remiasi Lietuvos etninėmis tradicijomis. Tokie kūriniai – tai mūsų šalies aukso fondas, užtikrinantis tolesnį liaudies meno gyvybingumą ir tąsą. Nominuojama už geriausius paskutiniųjų penkerių metų laikotarpiu sukurtus vaizduojamojo ir taikomojo meno darbus. Pretendentų atranka vyksta dviem etapais: pirmajame ture išrenkami geriausi apskrities meistrai, o antrajame, respublikiniame, ture du iš jų – po vieną taikomosios ir vaizdinės dailės atstovą – paskelbiami geriausiais metų meistrais.

Įėjimas nemokamas.

DAUGIAU