KAUNO MIESTO DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

KAUNO MIESTO DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

KAUNO MIESTO DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ “ŽALGIRIO MŪŠIUI – 600”

2010 m. birželio 5 d.

PROGRAMA

  16.00 – Šventinė eisena nuo Vytauto Didžiojo karo sodelio iki Dainų sėnio.

  18.00 – Teatralizuota šventės atidarymo ceremonija, koncertai…

  Folkloro dalis

  PLAUKIA ANTELA. Atlieka dainininkė Veronika Povilionienė

 

TU ŽILVITĖLI, DABILIA. Atlieka Kauno folkloro ansambliai

 

ULANAS.  Groja „Ąžuolo” katalikiškos vidurinės mokyklos folkloro ansamblio „Gilė” kapela, vadovai Dobilas Juška ir Artūras Sinkevičius

 

RAGŲ SUTARTINĖS.

PALYDĖK, SESIULA.

Atlieka Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė”, vadovas Antanas Bernatonis

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto sveikinimo žodis

 

Jungtinis jaunučių ir jaunių choras

 

KUR AISIU AISIU, VIS LIETUVAS NEUŽMIRŠIU. Lietuvių liaudies daina. Diriguoja Alvyda ČESIENĖ

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS HIMNAS. Vinco Kudirkos muzika ir žodžiai. Diriguoja Lionginas ABARIUS.

 

Sveikinimai

 

Šoka Studentai

 

DEK  UGNIE . Choreografija  Laimutės Kisielienės, Vidmanto Bartulio muzika, aikštės kompozicija Edgaro Šnipaičio

 

ŪDRIO DAINA. Vytauto Klovos muzika, Jono Mackonio žodžiai. Diriguoja Kastytis Barisas. Solistas Andrius Apšega

 

PROTĖVIŲ ŽEMĖ. Choreografija  Laimutės Kisielienės, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika. Aikštės kompozicija Edgaro Šnipaičio

 

I dalis. LIETUVOS PAVASARIS

  

Jaunučių chorai

 

UŽ ŽALIŲ MIŠKELIŲ. Lietuvių liaudies daina. Diriguoja Giedrė DRUSKIENĖ

 

TINDI RINDI RIUŠKA. Algimanto Lapinsko muzika, choreografija Laimutės Kisielienės, aikštės kompozicija Birutės Brazdžiūtės. Diriguoja Zita Labutienė

 

MAMA. Remigijaus Šileikos muzika, Dalios Teišerskytės žodžiai. Diriguoja Vilma MASIENĖ

 

VYŽELĖ. Choreografija  Elenos Morkūnienės, Leono Povilaičio muzika, aikštės kompozicija Birutės Brazdžiūtės

 

ANT KIEKVIENO KALNELIO. Benjamino Gorbulskio muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai. Diriguoja Ksaveras PLANČIŪNAS

 

Jaunių chorai

 

IŠEIK, TĖVELI, ŽALIAN SODELIN. Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Antano Budriūno. Diriguoja Beata KIJAUSKIENĖ

 

Jaunių, jaunimo mišrūs chorai

 

OI ŽIBA ŽIBURĖLIS. Juozo Naujalio muzika, žodžiai lietuvių liaudies. Diriguoja Jūratė JAUDEGYTĖ

 

LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ PYNĖ. Bangos Malakauskienės muzika. Diriguoja Rinalda BURINSKIENĖ

 

Vaikų šokiai

 

EINA MARĖ Į ŽAGARĘ. Choreografija  Birutės Viktoravičiūtės, muzika  liaudies,  aikštės kompozicija Birutės Brazdžiūtės

 

 PLIAUŠKUTIS. Liaudies ratelis, aikštės kompozicija Birutės Brazdžiūtės

 

TOKIA LIETUVA. Giedriaus Kuprevičiaus muzika, Rūtos Reutaitės žodžiai. Diriguoja Ksaveras Plančiūnas

 

II dalis – JAUNOJI LIETUVA

  

BALTAS PAUKŠTIS. Vytauto Kernagio muzika ir žodžiai, klavyras Andriaus Kulikausko, aranžuotė Vytauto Miškinio. Diriguoja Asta MIKNIENĖ

 

IŠDAINUOTI ŠIRDIMI PASAULĮ MOKEI. Leonido Abario muzika, Vlado Braziūno žodžiai. Diriguoja Nijolė JAUTAKIENĖ

 

Šoka studentai

 

DŽIGŪNAS. Choreografija  Juozo Lingio,  muzika  Jono Švedo, aikštės kompozicija Idalijos Braškytės-Matušaitienės

 

ŽALGIRIO LAUKAI. Vidmanto Bartulio muzika, Adomo Jakšto žodžiai. Diriguoja Albinas Petrauskas

 

Moterų chorai

  

OI LEKIA, LEKIA. Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Diriguoja Regina Maleckaitė

 

Vyrų chorai 

 

EINA GARSAS NUO RUBEŽIAUS. Melodija Juozo Naujalio, chorui pritaikė Romaldas Misiukevičius.Eilės Maironio. Diriguoja Romaldas Misiukevičius

 

NEATJOK ŠIĄ SUBATĖLĘ

Lietuvių liaudies daina, išplėtota Jono Dambrausko. Diriguoja Ramutė Štreimikytė

  

III dalis – BRANDŽIOJI LIETUVA

  

Šoka senjorai

 

GYVATARAS. Choreografija  Juozo Lingio, Eduardo Pilypaičio muzika, aikštės kompozicija Margaritos Tomkevičiūtės

 

 TRILYPIS. Choreografija  Marijos Vaitulevičiūtės, muzika  Jurgio Gaižausko, aikštės kompozicija Margaritos Tomkevičiūtės

 

PO AUKŠTUS KALNUS . Juozo Tallat-Kelpšos muzika, žodžiai Maironio. Diriguoja Jovita Kulakauskienė

 

Vyrų chorai  

 

UŽDEK, MOČIUTE, UGNELĘ . Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Jono Bendoriaus. Diriguoja Aloyzas Žilys

 

Moterų chorai

 

DAINŲ ŠALELĖJ.Vytauto Budrevičiaus muzika, Vytauto Barausko žodžiai. Diriguoja Viktoras Masevičius

 

Moterų chorai 

 

TĖVYNĖ. Algimanto Raudonikio muzika, Jono Lapašinsko žodžiai. Diriguoja Zinaida Gerasina 

Šoka senjorai

 

GUMBINĖ. Choreografija Vidmanto Mačiulskio, Broniaus Mūro muzika, aikštės kompozicija Kazimiero Kondratavičiaus

 

VAKARUŠKOS. Choreografija  Juozo Gudavičiaus,  Broniaus Mūro muzika, aikštės kompozicija Kazimiero Kondratavičiaus

 

Vyrų chorai 

 

PAJŪRIAIS PAMARIAIS. Viktoro Kuprevičiaus muzika, Petro Babicko eilės. Diriguoja Tadas Šumskas

 

Vyrų chorai

 

ŽYGIS Į VILNIŲ.  Jurgio Banaičio muzika, Fausto Kiršos žodžiai. Diriguoja Tadas Šumskas

 

 DĖL TOS DAINOS. Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai. Diriguoja Ramunė Navickienė

 

JŪRA. Algimanto Raudonikio muzika, Vytauto Bložės žodžiai. Diriguoja Kęstutis Jakeliūnas

  

  

IV dalis – MANOJI LIETUVA

 

Šoka studentai

 

JONPOLKIS. Choreografija Vytauto Buterlevičiaus,  Vytauto Juozapaičio muzika, aikštės kompozicija Idalijos Braškytės-Matušaitienės

 

AUGO BERNELIS . Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Liongino Abariaus. Diriguoja  Rasa Viskantaitė

 

USANYKAS. Choreografija  Jono Danio,  Juozo Lechavičiaus muzika, aikštės kompozicija Margaritos Tomkevičiūtės

 

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Česlovo  Sasnausko muzika, Maironio žodžiai. Diriguoja Algimantas Mišeikis

 

KUR GIRIA ŽALIUOJA. Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai. Diriguoja Rolandas Daugėla

 

KUR LYGŪS LAUKAI.  Juozo Tallat-Kelpšos muzika, Maironio žodžiai. Diriguoja Danguolė Beinarytė

 

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ. Stasio Šimkaus muzika, Jurgio Zauerveino žodžiai. Diriguoja Petras Bingelis

 

PASKUTINĖ POLKA. Choreografija  Elenos Morkūnienės, Jurgio Gaižausko muzika, aikštės

kompozicija Margaritos Tomkevičiūtės

  

LIETUVA BRANGI. Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai. Diriguoja Leokadija Januškienė

  

ĄŽUOLYNO POLKA. Choreografija  Laimutės Kisielienės, Leono Povilaičio muzika, aikštės

kompozicija Margaritos Tomkevičiūtės

  

ĄŽUOLAIS VAINIKUOTAS. Algimanto Bražinsko muzika, Alekso Dabulskio žodžiai. Diriguoja Donatas Jokūbonis

 

 

DAUGIAU