Kazio Šimonio paroda „Svajų miražai“

Kazio Šimonio paroda „Svajų miražai“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje, V. Putvinskio g. 64, Kaune

Jubiliejinė Kazio Šimonio (1887 – 1978) paroda „Svajų miražai”, skirta 125-osioms dailininko gimimo metinėms.

Kazys Šimonis – vienas populiariausių XX a. Lietuvos dailininkų, kuris atstovauja fantastinei ir kartu modernistinei bei Art deco dailės krypčiai.

Dailininko sugebėjimas jungti fantastinius motyvus su tautosaka bei to laikotarpio naujomis stilistinėmis srovėmis tapo išskirtiniu K. Šimonio kūrybos bruožu, traukiančiu bei stebinančiu gerbėjus. Būtent tai davė postūmį šios jubiliejinės parodos koncepcijai. Parodos tikslas – supažindinti visuomenę su dailininko vaizduotų temų ir stilistikos įvairiapusiškumu.

Jubiliejinėje parodoje K. Šimonio darbai suskirstyti į atskiras grupes, taip atskleidžiant menininko įvairiapusiškumą. Autoriaus ankstyvieji darbai – savojo kūrybinio kelio paieškos, besiskleidžiantis pasakiškas bei mistifikuotas menininko pasaulis (minėtini paveikslai „Praeities šešėliai”, „Vakaro žaismas”, „Vidudienis”). Šie kūriniai išsiskiria ryškiu koloritu bei pirmaisiais rimtesniais bandymais „užfiksuoti” savo fantazijų pasaulį.

Kita kūrinių grupė – tai dailininko fantazijos inspiruoti darbai, kuriuose susipina praeities vaizdiniai, tautosakos motyvai, atskleidžiantys lietuvių tapatybę („Praeities ateitis”, „Vaidilutės”, „Himnas”). Juose dominuoja fantastinių bokštų, angelų, vaidilučių simbolika, pasikartojanti visoje K. Šimonio kūryboje.

Muzikos garsai, besiskleidžiantys K. Šimonio darbuose – kitas svarbus aspektas, supažindinantis su viena iš dailininko kūrybos plotmių. Šiuose darbuose ypač stipriai juntama M. K. Čiurlionio kūrybos įtaka. Paveiksluose pasikartojantys natų, muzikos instrumentų motyvai ar tiesiog formų bei linijų žaisme išlaikoma kūrinio ritmika suteikia paveikslams savitą skambesį („Draugystė”, „Kanklės”, „Gyvenimo pasaka”).

Ketvirta parodoje eksponuojamų kūrinių grupė – kubofuturistiniai („Vėjas”, „Ragana su kuoka”) bei Art deco stilistikos darbai („Angelas”, „Šokėja”, „Mergelė”). Formų dekoratyvumą bei modernią stilistiką kūriniuose jungia K. Šimonio vaizdinių pasaulis, per kurį skleidžiasi  dailininko pasaulėjauta, jo santykis su gamta, kosmosu, religija.

Parodoje pristatomi kūriniai iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus bei Anykščių sakralinio meno centro (Mons. Alberto Talačkos kolekcijos) rinkinių, siekiant parodyti tiek garsius, chrestomatinius darbus, tiek mažiau meno mylėtojams žinomus paveikslus.

DAUGIAU