free „Klaipėdos galerijoje“ audio ir tapybos instaliacijos paroda „Slinktis/ In motion“

„Klaipėdos galerijoje“ audio ir tapybos instaliacijos paroda „Slinktis/ In motion“

KVIEČIAME DALYVAUTI

2018 m. kovo 23 d., penktadienį, 17.00 val. Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriuje, „Klaipėdos galerijoje“, Bažnyčių g. 6, Klaipėdoje, vyks
Saulės Želnytės ir Martyno Jankevičiaus audio ir tapybos instaliacijos parodos „Slinktis/ In motion“ atidarymas.

Š.m. kovo 23 d. „Klaipėdos galerija“ pristatys Saulės Želnytės ir Martyno Jankevičiaus audio ir tapybos instaliacijos parodą „Slinktis/ In motion“.
Autoriai savo parodos koncepcijos gimimą apibūdina taip: „Pirminis impulsas bendram projektui buvo pats bendravimas ir dalinimasis kūrybiniais pastebėjimais. Rišantis elementas – Kobo Abės romanas „Moteris smėlynuose“. Romanas verbalizavo kūrybinio proceso mintį, kad viskas kaip smėlis nuolat kinta.

Nors japonų estetikos sąsajos nujaučiamos tiek parodos vizualizacijoje, tiek muzikos motyvuose, visas procesas buvo natūralus ir organiškas, nebuvo jokios tiesioginės intencijos sieti kūrybą su japonų kultūra. Vėlesniam ekspozicijos ir muzikos kūrimui toną davė minimalistinė savo raiška ir forma tapyba.

Kiekvienai miniatiūrai Martynas suformavo po atskirą popieriaus lakštą, kuris suteikia kūriniui atskirą erdvę, laikiną „namą“. Pati eksponavimo konstrukcija, siūlų jungtys sukuria iliuziją, jog kiekvienas paveikslas ir jo „namas“ yra kažkieno marionetė. Taip tapybos darbų ekspozicija virto instaliacija, kurios erdvę užpildė dramatiška muzika“, – teigia menininkai.
Saulė Želnytė studijavo Vilniaus dailės akademijoje, taikomosios dailės fakultete, Klaipėdoje, kur įgijo menų magistro laipsnį. Nuo 1997 metų aktyviai dalyvauju dailės parodose, šalies ir tarptautiniuose meno projektuose. 2003 -2014 m. ji surengė 8 personalines parodas Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje bei Liepojoje. Martynas Jankevičius, parodai „Slinktis“ kūręs ekspozicijos architektūrą ir muziką, pagal profesiją ir išsilavinimą atstovauja vizualųjį meną. 2003 m Šiaulių universitete įgijęs edukologijos bakalaurą, iki šių metų dirbo Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje, kur eksponavo dailės kūrinius. Dabartiniu metu taip pat užsiima parodinių erdvių kūrimu, objektų instaliavimu. Vis dėlto savo kūrybine veikla yra labiau muzikas – muzikos kūrėjas ir atlikėjas. Nuo 2006 metų pradėjo naudoti kompiuterines technologijas muzikos kūrime. Internete publikuoja savo muziką slapyvardžiu „Wasiwasi“.

Paroda veiks iki balandžio 20 d.

DAUGIAU