Klasikinės indiškos muzikos koncertas Vilniuje

Klasikinės indiškos muzikos koncertas Vilniuje

Indiškos muzikos garsai vėl skambės Vilniuje – atvyksta „Baltijos turas“

Klasikinės indiškos muzikos mėgėjams jau gerai pažįstamas „Baltijos turas“ šiais metais vėl užsuks į Lietuvą. Vienintelis koncertas šalyje įvyks spalio 26 d., 17 val. Vilniaus mokytojų namų svetainėje (Vilniaus g. 39).

Šis turas Baltijos šalyse organizuojamas nuo 2005 m. Kolektyvas kasmet susiburia vis kitoks, taigi atėjusieji į koncertus gali susipažinti su dar negirdėtais atlikėjais, nauju repertuaru. Šiemet koncertuoti atvyksta jungtinė Sahadža jogų grupė, jos nariai iš įvairių miestų: Sankt Peterburgo, Maskvos, Tulos ir kitų. Muzikantai studijavo Toljačio muzikos akademijoje, gilino žinias Indijoje. Koncerto metu jie atliks skirtingų stilių indiškos muzikos kūrinius (badžanus, ragas, kavalius). Ši muzika ypatinga tuo, kad geba perteikti tai, kas neįvardijama žodžiais, ji kuria bendrą būseną, nuramina mintis.
Koncerto metu turėsite galimybę susipažinti su Sahadža joga ir išbandyti meditaciją, dėl kurios kiekvienas iš mūsų gali atrasti ir pajausti vidinę ramybę. Metodo pradininkė Šri Matadži Nirmala Devi visad skatino jogus skleisti žinią, kaip svarbu žmogui pažinti savo vidinę esybę, siekti darnos su savimi ir supančia aplinka.
Po koncertų bus galimybė asmeniškai pabendrauti su Sahadža jogais.
„Baltijos turo“ koncertai taip pat įvyks Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Karaliaučiuje.

Svarbu tai, kad šis turas finansuojamas pačių jogų − tų, kurie keliauja, ir tų, kurie negali keliauti, bet nori kaip nors prisidėti ir paremti tokią idėją. „Baltijos turas“ organizuojamas dėl entuziazmo ir noro pasidalinti meditacijos praktika. Kadangi laikomasi pozicijos, jog už dvasinius dalykus nedera imti atlygio, visi koncertai žiūrovams – nemokami.

DAUGIAU