free Knygos „Jos didenybė Prūsijos karalienė Luizė Mėmelyje“ pristatymas

Knygos „Jos didenybė Prūsijos karalienė Luizė Mėmelyje“ pristatymas

Sausio 18 d., ketvirtadienį, 17.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks konkurso „Klaipėdos knyga – 2017“ renginys  – nominantės „Jos didenybė Prūsijos karalienė Luizė Mėmelyje“ pristatymas. Knygos leidėjas – spaustuvė „Druka“. Renginio svečiai: leidinio autorė Jovita Saulėnienė, dizainerė Aida Zybartė, Klaipėdos „Rotary“ klubo „Karalienė Luizė“  prezidentė  Jolanta Juškevičienė.

Karalienė Luizė – Prūsijos ikona, kurią amžininkai garbino kaip protingą valdovę, kaip dešimties vaikų sulaukusią motiną, išauginusią du šalies valdovus, kaip dvasingą asmenybę ir tiesiog gražią moterį.

Naujojoje knygoje, skirtingai nuo ankstesnių, siekiama atkurti šios žmonių „širdžių karalienės“ paveikslą jau Mėmelio gyvenimo periodu, kuriuo atsiveria platesnė karalienės veiklos geografija (Karaliaučius, Tilžė, Sankt Peterburgas ir kt.), iškyla karališkos šeimos, ypač sosto įpėdinių, nuopelnai mūsų miestui, išryškėja Klaipėdos, kaip laikinosios Prūsijos sostinės, gyvenimo ir jos žmonių vaizdai. Knygoje spausdinami Klaipėdoje rašyti karalienės Luizės laiškai, taip pat artimųjų ir dvariškių to laiko memuarai. Knyga iliustruota nuotraukomis, dailininkų meniniais darbais, žemėlapiais bei kitokia dokumentine medžiaga.

Konkurso finansinis rėmėjas – UAB „Mūsų laikas“, informacinis rėmėjas – dienraštis „Klaipėda“.

DAUGIAU