Knygos „Kauno dailė: Realijos en Face“ pristatymas

Knygos „Kauno dailė: Realijos en Face“ pristatymas

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, V. Putvinskio g. 55, Kaune

Birželio 23 d., ketvirtadienį, 17 val.

Įvyks mecenatės ir dailininkės Magdalenos Birutės Stankūnienės lėšomis išleistos knygos „Kauno dailė: Realijos en Face“ pristatymas ir garbės lentos atidengimas.

Renginyje dalyvaus leidinio sudarytoja Vida Mažrimienė, Magdalena Birutė Stankūnienė.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus leidykla išleido jau 5 mecenatės finansuotus meno albumus, katalogus. Šių metų jos dovana – knyga: „Kauno dailė: Realijos en Face“. Tai albumas apie trijų generacijų Kauno dailininkus, jų pamąstymus apie dailės kelią, meno egzistencijos problemas. Šis leidinys – tai tarptautinio M. B. Stankūnienės remiamo projekto tęsinys, kurio pradžia – knyga „Šiuolaikinė lietuvių dailė JAV: dabarties dialogai“. „Mano tikslas, – sako mecenatė, – suartinti pasaulyje kuriančius lietuvius, nutiesti bendravimo tiltus link Lietuvos“.

Įžymi lietuvių išeivijos veikėja gimė 1925 m. Vilkaviškio apskrityje. Karui baigiantis, emigravo į Vakarus, galutinai apsistojo JAV. Ten dailės mokėsi pas Viktorą Petravičių, Miką Šileikį, Povilą Kaupą, baigė Chicago Art Institute’ą, surengė parodas Čikagoje, Ročesteryje, Klivlende, Toronte, Melburne, Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje ir kt. Vilkaviškyje ir Marijampolėje įkūrė savo galerijas. M. B. Stankūnienė dovanoja savo kūrybą Lietuvos muziejams, bibliotekoms, aukštosioms mokykloms, aukoja meno reikmėms. Už pasiaukojamą triūsą tėvynės labui apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu, kelių miestų Garbės pilietės vardais.

Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui mecenatė padovanojo per 400 savo tapybos, grafikos, tekstilės darbų, į šį muziejų jos dėka atkeliavo išeivijos dailininkų archyvas, o pastaraisiais metais ir ypač vertingas Čikagos Čiurlionio galerijos archyvas, lietuvių išeivių kūriniai.

DAUGIAU