Knygos pristatymas

Knygos pristatymas

Gegužės 3 d., penktadienį, 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje vyks knygos „Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę” pristatymas. Renginyje dalyvauja doc. dr. Irena Vaišvilaitė, dr. Darius Baronas, prof. dr. Rimvydas Petrauskas ir poetas Vladas Braziūnas.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūros ir dailės paveldas ne tik tebeformuoja dabartinių valstybių kraštovaizdį, bet ir vaizdžiai, tik jam būdinga forma liudija buvusios valstybės visuomenės bei jos kultūros istoriją. Paminklai primena su jais susijusius įvykius, rūmai ir šventovės – fundatorius ir statytojus, juos lankiusias ir savo poreikiams pritaikiusias bendruomenes. Kartu jie – išskirtinės, savitos to meto kūrybos pavyzdžiai. Išlikę sakraliniai ir pasaulietiniai pastatai, dailės kūriniai – dar neišnaudoti ištekliai regimajai istorijos patirčiai, kurią šis leidinys ir siekia paskatinti. 

„Vadovo po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę” sudarytojos Aistė Paliušytė, Irena Vaišvilaitė; tekstų autoriai Dalia Klajumienė, Jolita Liškevičienė, Aistė Paliušytė, Tojana Račiūnaitė, Irena Vaišvilaitė, Wojciech Boberski. 2012 m. knygą išleido Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
Renginio rėmėjas – Vilniaus arkivyskupija.

Renginys nemokamas.

 

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9, LT-01124 Vilnius

Tel. (8 ~ 5) 269 78 03

Tel. (8 ~ 5) 269 78 00

El. p. [email protected]

www.bpmuziejus.lt

 

DAUGIAU